Tæppet væk under iværksættere

Stop for rådgivning til iværksættere - amtsborgmester Orla Hav er dybt forundret

NORDJYLLAND:- Regeringen river tæppet væk under iværksætterne og handler direkte imod egne flotte målsætninger, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Han er både oprørt og forbavset over regeringens stop for støtte til rådgivning af iværksættere. Staten har siden 1994 støttet rådgivning til folk, der vil starte egen virksomhed. De første år finansierede staten 100 pct., siden 2001 har ordningen været regional med en statslig finansiering på 50 pct. Fra nytår falder det helt væk. - En nyetableret virksomhed er meget sårbar de første år. Vi ved, at rådgivning på rette tid og sted kan være lige præcis det, der gør, at virksomheden overlever, vokser og skaber nordjyske arbejdspladser. Vi ved også, at nye virksomheder er under et hårdt økonomisk pres og derfor har behov for ekstra støtte til at få den rette rådgivning. Det kan vi blot ikke tilbyde efter 1. januar, påpeger Orla Hav , der også er bestyrelsesformand i Nordjysk Iværksætter Netværk. - Den nye model for regionale erhvervsservice betyder, at indsatsen for iværksættere i Nordjylland skifter karakter. Det er stadig muligt at give basal rådgivning, kurser og information, men vi kan ikke længere støtte den mere specialiserede etableringsvejledning, oplyser han. Ordningen har været en klar succes. I iværksætternetværkets første fulde driftsår var forventningen, at 800 ville tage imod tilbuddet. Der kom næsten 1200. I år når man i følge iværksætterkoorddinator Hans Peter Wolsing 1400. Men allerede nu må man sige nej til nye iværksættere. Staten forlangte allerede sidste år, at der blev budgetteret med uændret aktivitetsniveau, og en bonus for ektra høj aktivitet er faldet væk, så der nu mangler 1,5 mio. kr. i et budget på 4 mio. kr. Orla Hav finder regeringens beslutning helt paradoksal i betragtning af, at den i sin handlingsplan for iværksættere fra januar i år, har som mål, at Danmark i 2010 skal ligge i den europæiske elite på iværksætterområdet. Det hedder endda i handlingsplanen, at "det er af afgørende betydning for den fremtidige vækst, at vi sikrer de bedst mulige rammer for at skabe nye virksomheder og udvikle nye produkter", påpeger han. Hans Peter Wolsing kalder regeringens beslutning for "surrealistisk". - Vi véd , at 47 pct. af de iværksættere, som modtog rådgivning i 1994 stadig havde deres virksomhed i 2000. Af de øvrige var kun 30 pct. tilbage. Omsat til aktuelle nordjyske forhold betyder det, at 204 færre virksomheder årligt vil overleve uden rådgivning. Det er et dyrt sted at spare. Rådgivningen er den væsentligste faktor for en ny virksomheds overleven. Med støtten har iværksættere kunnet få betalt et antal rådgivningstimer hos bl.a. advokat, revisor eller reklamebureau. - Vi kan ikke forvente, at de vil gøre det gratis. I forvejen medvirker de til en meget favorabel pris, siger Hans Peter Wolsing.

Forsiden