Turisme

Tæppet væk under solen

Amtet vil ophæve arealreservation for solvidenscenter

SINDAL:Mens solen vandrer den kendte vej på himmelkuplen over Teglhøj, er ordet solformørkelse mere nærliggende at tage i brug, når det drejer sig om udsigten til at bygge et soloplysningscenter på det kendte højdepunkt vest for Sindal. - Indtil videre har vi ikke kunnet finde penge til projekter fra de investorer, vi først henvendte os til. Vi har også spurgt andre, men det har heller ikke givet noget, oplyser Jens Holt Andersen, talsmand for Europæisk Oplysningscenter om Solen (EOS). Sidst havde EOS et møde med bestyrelsesformand Ole Albæk fra Nordsømuseet, men han kunne ikke love noget som helst, idet solvidenscenter ikke ligger inden for museets formål. Og nu truer amtet med at fjerne den arealreservation, som Sindal Kommune med møje og besvær fik indført i regionplanen for tre-fire år siden, fordi det endnu ikke er lykkedes at indgå forpligtende aftaler med investorer. - Jeg håber at vi kan få en dispensation til at forlænge reservationen. Når vi er i en ny kommune, må vi se på om der er grundlag, som er anderledes. Vi kan ikke lave det på det nuværende grundlag. Tiden er en anden nu end dengang vi udformede projektet, siger Jens Holt Andersen. Amtets henvendelse om ophævelse af arealreservationen på Teglhøj er ledsaget af bemærkninger om, at det ikke er nok, at kommunen ønsker at bevare reservationen. Indenfor 10 måneder skal der også være indgået bindende aftale med investorer. Den barske udmelding kommer i forbindelse med, at regionplanen for Nordjyllands Amter under revision. udmeldingen begrundes med, at projektet har haft otte år til at blive realiseret. I 1996 engagerede projektgruppen arkitekt Rannva Erlingsdottir Simonsen til at sætte stregerne til et oplevelses-baset videnscenter om solen. Siden har projektet fået mange anbefalinger, og i 2000 gav Midt-Nord Turisme et tilskud på 90.000 kr. til en forundersøgelse. Den lavede arkitektfirmaet Freddie, som regnede frem til et investeringsbehov på 43 millioner kroner. - Vi fik nej fra EU på en ansøgning om 18-20 millioner fra Mål 2 midlerne. Erfaringen med Skagen Odde Naturcenter gjorde, at den slags projekter blev nedprioriteret. Og så var det svært at komme videre. Det er jo ganske mange penge, at investere, oplyser talsmanden. Naturcentret åbnede i 2000 bl. a. via 15 mio. kr. fra Mål-2 midlerne, men allerede et år efter måtte centret neddrosle sine aktiviteter. Ønsket fra amtet om ophævelse af arealreservation på Teglhøj skal behandles på økonomiudvalgsmøde mandag, og Jens Holt Andersen har haft kontakt med kommunens planlægger om at søge amtet om dispensation til at fastholde reservation.