Lokalpolitik

Tæt opgør om krav til miljø

Et afbud fra Knud Størup (UP) til amtsrådets møde tirsdag øger muligheden for, at en landmand i Hals-området bliver sat i venteposition med sit ønske om at øge sin svineproduktion.

Ofte har fronterne i amtsrådet været trukket hårdt i miljøsager. Socialdemokraterne, SF og den radikale Gunhild Bach Nielsen råder over et flertal på 16 ud af amtsrådets 31 stemmer. Afbud kan dog få flertallet til at tippe til den anden side. Således var et SF-afbud for kort tid siden årsag til, at Knud Størup kunne få vedtaget et kompomisforslag. For nylig - i en anden miljøsag - indgik socialdemokraterne uden om SF og radikale et kompromis med Venstre, men den socialdemokratiske næstformand i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen ser ikke nogen umiddelbar mulighed for en sådan løsning denne gang. I amtets udvalg for teknik og miljø var der flertal for, at man i sagen fra Hals-området skal vente på, at amtet får ny oplysninger om, hvor stor nitratreduktionen i jorden vil være. Tidligere har amtet administreret efter, at der højest måtte være en udledning på 50 mg nitrat pr. liter. Siden er der kommet et nyt grundlag, hvor der i kortlagte nitratfølsomme områder højest må udledes 25 mg nitrat pr. liter. Her har holdningen været den, at indledte sager om landbrugsudvidelser skulle administreres efter det nye grundlag. - Jeg mener sådan set, at forslaget om at stille sagen i bero, indtil vi har de nye oplysninger om nitratreduktionen i jorden, er et kompromis. Jeg tør ikke at sige, hvor store landmandens chance er for at nå et resultat, der ligger over en grænse på 25 mg. nitrat pr. liter er. Men man kan sige, at han ved at vente i hvert fald ikke risikerer noget, der er dårligere, siger Henrik Ringbæk Madsen. Venstre-formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp mener, at der bør være det gamle administrationsgrundlag med en grænse på 50 mg pr. liter, der bør gælde. - Jeg mener ikke, at man kan sige, at området er kortlagt, fordi det ikke er en oprationel kortlægning, når vi venter på de ny oplysninger om nitratreduktionen. Der kan gå mere end et halvt år, før vi har den nødvendige viden om nitratreduktionen, siger Niels Kristian Kirketerp. Den sidste vurdering er Henrik Ringbæk Madsen uenig i. Han siger, at de nye informationer foreligger inden sommerferien.