Lokalpolitik

Tæt opløb i ny fjordkommune

S og Vstår til at blive lige store i Mariagerfjords kommende byråd

NORDJYLLAND:Engang blev Mariager Fjord i folkemunde døbt "Det røde hav", fordi alle fire kommuner omkring fjorden havde socialdemokratiske borgmestre. Sådan er det ikke i dag:To (Hadsund og Arden) har socialdemokratisk borgmester, mens der sidder en Venstre-mand ved roret i Hobro, og Mariager har en konservativ borgmester. Meget tyder på, at enten Venstre eller Socialdemokraterne skal besætte posten i den ny fjordkommune. Ifølge en ny meningsmåling, som Jysk Analyse har foretaget for NORDJYSKE, tegner de to partier i den ny fusionskommunes byråd til at blive lige store med hver 38 pct. af stemmerne. Kan Venstre holde sammen på den borgerlige flok, som der er indgået et valgforbund med, er partiet et mulehår foran i kampen om borgmesterposten. Sammen med De Konservative og Dansk Folkeparti opnår Venstre i målingen nemlig lige akkurat 50 pct. af stemmerne. Om dét i virkelighedens verden rækker, er vanskeligt at afgøre, for den statistiske usikkerhed ved en meningsmåling gør sammen med de indgåede valgforbund, at 50 pct. ikke altid udløser et flertal af mandater. Ifølge senioranalytiker Jørgen Haller, Jysk Analyse, betyder det, at De Radikale og/eller en repræsentant for en af de opstillede ikke-partipolitiske lister kan blive tungen på vægtskålen. Den radikale spidskandidat, Nicolaj Holm, vil ikke på forhånd sige, hvem han vil støtte, hvis han skulle blive valgt. - Vi vil gå efter at få mest mulig indflydelse, lyder hans melding. Skulle dét radikale mandat, som synes inden for rækkevidde, ikke tilfalde Nicolaj Holm, kan det i øvrigt tilfalde en borgmester, nemlig Rigmor Sandborg, der i dag styrer Aalestrup. Ganske vist deles det meste af Aalestrup mellem Viborg og Vesthimmerland, men et mindre hjørne mod øst - hvor Rigmor Sandborg bor - kommer med i Mariagerfjord Kommune, hvis radikale liste Rigmor Sandborg derfor er opstillet som nr. to på. Kapløbet om borgmesterposten i Mariagerfjord kommer tilsyneladende primært til at stå mellem to andre borgmestre:Hans Christian Maarup (S), der i dag er Ardens førstemand, og Hobros borgmester, Jørgen Pontoppidan (V). Ikke alene får deres to partier som nævnt samme procentvise tilslutning. Da Jysk Analyse spurgte vælgerne, hvem de foretrækker som borgmester i den ny kommune, pegede næsten lige mange på Maarup og Pontoppidan. Optimisme i S Hans Christian Maarup er forsigtig med at tillægge meningsmålinger alt for stor vægt, men glæder sig over, at han og hans parti står pænt. - Samtidig møder jeg stor opbakning rundt omkring, også blandt ikke-socialdemokratiske erhvervsfolk, så jeg er optimistisk, siger han. Venstre har valgt den lidt utraditionelle løsning, at partiet har to lister:Én for Hadsund og én for resten af den nye kommune. IHadsund er Mogens Jespersen spidskandidat, og han pointerer, at de to lister ikke er udtryk for intern splittelse: - Vi går i takt, har samme valgprogram og følges naturligvis også ad i konstitueringen. Når vi i Hadsund alligevel har valgt at opstille en særlig liste, skyldes det, at det er vigtigt for os, at det nye byråd også får repræsentanter for vores del af kommunen, siger Mogens Jespersen. Så du vil udelukke, at din Venstre-liste kunne gå sine egne veje og indgå konstitueringsliste med eksempelvis socialdemokraterne? - I politik er det farligt at udelukke noget, for der kan opstå situationer, som nødvendiggør utraditionelle løsninger. Men skal Venstre-folk og socialdemokrater snakke konstituering, vil jeg klart foretrække, at det bliver begge Venstre-lister, der deltager i forhandlingerne, siger han. Spidskandidaten på den anden Venstre-liste, borgmester Jørgen Pontoppidan fra Hobro, går efter et borgerligt flertal og siger, at det "ville komme ganske gevaldigt bag på mig, hvis de to Venstre-lister ikke følges ad". Han og Mogens Jespersen har i øvrigt aftalt, at det bliver Venstre-vælgerne, der afgør, hvem af de to der i givet fald skal være borgmester. Aftalen går ud på, at den, der opnår flest personlige stemmer, er Venstres bud på borgmesterposten efter valget. IJysk Analyses meningsmåling - hvor de adspurgte er blevet bedt om at vælge mellem tre mulige kandidater - er der klart flest, der foretrækker Jørgen Pontoppidan. 27 pct. ser ham som deres favorit-borgmester, mens ni pct. peger på Mogens Jespersen (og 26 pct. på socialdemokraternes spidskandidat, Hans Christian Maarup). Blandt Venstre-vælgerne er Jørgen Pontoppidan også langt foran:48 pct. foretrækker ham mod 16 pct. til Mogens Jespersen. Ét væsentligt emne i valgkampen indtil nu har været, hvor den kommunale administration skal holde til:Hobro eller Hadsund. Selv om han kommer fra Hadsund, nedtoner Mogens Jespersen spørgsmålet. - Det er ikke så væsentligt, siger han. Jørgen Pontoppidan finder det naturligt, at Hobro som den største by kommer til at huse hovedsædet. Hans Christian Maarup - der er født i Hobro, men i dag bor i Arden - siger, at det er uomgængeligt, at Hobro er kommunens største by. - For mig er det vigtigt, at den ny kommune bliver ligeværdig. Jeg kunne eksempelvis godt forestille mig, at man holdt byrådsmøderne på skift i de fire nuværende kommuner, siger han.