Lokalpolitik

Tæt på 200.000 Aalborg-borgere

Det magiske tal ventes rundet næste år - frem til 2017 ventes en stigning på 1147 personer om året.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Borgmester Henning G. Jensen (S) kan glæde sig over, at kommunen næste år runder borger nummer. 200.000. Foto: Torben Hansen

Aalborg fortsætter med at vokse rent befolkningsmæssigt, og snart kan man runde et magisk tal. - Lige nu har vi 199.235 indbyggere. Vi regner med at runde indbygger nummer 200.000 næste år, og det er meget før prognoserne sagde, siger borgmester Henning G. Jensen (S). Et stigende befolkningstal er ensbetydende med et større bloktilskud, så den øgede tilflytning har en stor økonomisk betydning. Ved kommunesammenlægningen 1. januar 2007 var der 194.149 borgere i kommunen. Den største stigning i perioden fra kommunesammenlægningen og til 1. januar 2010 er sket blandt de 65-79 årige, der er vokset med 1815 personer. Bygger flere ungdomsboliger Ifølge en befolkningsprognose 2011-2017 vil denne gruppe fortsat vokse med gennemsnitligt 692 personer om året, men gruppen af borgere over 85 år vil være svagt faldende i næsten hele perioden. - Jeg har ikke noget imod ældre mennesker, men mange steder i landet er det virkelig et problem, at der bliver flere og flere ældre. Antallet af 17-24 årige vil stige moderat i perioden, en stigning som borgmesteren bl.a. tilskriver, at man har satset benhårdt på at skaffe flere unge tilflyttere samt kommunens omfattende byggeri af ungdomsboliger. Byrådet besluttede ved budgetforliget, at der over de næste fire år skal bygges omkring 2200 ungdomsboliger. Stor interesse for boliger Borgmesteren peger på Solsidekollegiet ved Føtex, hvor der er indflytning i januar. Her har der til 93 lejligheder været over 400 ansøgere. En interesse man ikke finder alle steder i landet. - Det er ikke enhver udlejer beskåret, at man lige bygger et byggeri, og så er det godt og vel lejet ud lige fra dag et. I Aalborg Kommune har man satset benhårdt på at skaffe flere unge tilflyttere. Samlet set ventes der en befolkningstilvækst på gennemsnitligt 1147 personer i perioden, mens der i gruppen 25-66 årige forventes et svagt fald blandt de erhvervsaktive. - Hvis jeg var læge og skulle tage pulsen på bysamfundet, så ser jeg nogle positive tendenser. Man kan få arbejde, og der bliver flere i den arbejdsdygtige alder.