Tæt på det absurde teaters tænker

Antonin Artaud på bogens forside.

Antonin Artaud på bogens forside.

DRAMATEORI Ulla Holtegaard: ”Antonin Artaud” # # # # ¤ ¤ Den franske teaterteoretiker, instruktør, skuespiller, digter og tegner Artaud udviklede i teori og praksis et provokerende, revolutionært teaterkoncept, som kun ganske få forstod rækkevidden af i hans levetid. Først efter hans død i 1948 begyndte man at erkende betydningen, og i dag betragter man hans teorier som noget af det vægtigste, der er skrevet i forrige århundrede om teatret. Han var én af dem, der viste vejen til det absurde teater. Udgangspunktet for hans overvejelser er en overbevisning om, at europæisk kultur i århundreder har udviklet sig i en retning af tankesystemer, som har fjernet mennesket mere og mere fra spontane livsytringer. Derfor afviste han kompromisløs det vesteuropæiske psykologiserende efterlignende teater, fordi det var domineret af det litterære sprog og var blevet reduceret til ren underholdning uden væsentlige funktioner. Ulla Holtegaard gennemarbejder med intens interesse Artauds biografi og knytter hans teorier tæt til hans komplicerede tilværelse med indlæggelser på psykiatriske hospitaler på grund af neurologiske sygdomme, stofmisbrug og uoverensstemmelser med samarbejdspartnere. Hans brevveksling med Jacques Rivière i 1923/24 afslører hans vitale problem med relationerne mellem tanke, sprog og emne. Det sproglige udtryk og den begribelige, strukturerede virkelighed, som formidles gennem det, skaber en dyb kløft til livet og til realiteterne hos Artaud. Sproget er magtesløst over for tanken, som kun adlyder sin egen lovmæssighed, og det drejer sig om at befri tanken fra forestillingens snæverhed. Det fører ham frem til hans teaterkoncepter, hvor han anvender sproget på en magisk, affektiv måde med bl. a. skrig og i øvrigt søger efter andre, nonverbale udtryksformer. Det gjorde han også provokerende i sine foredrag. Bogen nævner også Artauds betydning for teaterteoretikere som Jean-Louis Barrault, Peter Brook og Jerzy Grotowski og kommer ind på hans betydning for Odin Teatret og Eugenio Barba. Ulla Holtegaards bog er en udmærket introduktion til Artauds liv. Man kunne måske have ønsket sig lidt mere plads til en kommenteret oversigt over hans teaterkoncept og en kritisk gennemgang af teorierne, men der er i bogen samlet alt det væsentlige stof til hans biografi. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Ulla Holtegaard: ”Antonin Artaud” 178 sider, 198 kr.Drama