EMNER

Tæt på enighed om bundmaling

Nye regler skal træde i kraft 1. juni

Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) og repræsentanter for de danske sejlere er meget tæt på enighed om nye regler om bundmaling til lystbåde, oplyser miljøministeren til Ritzau. De nye regler, der skal træde i kraft 1. juni, skal sætte en grænse for indholdet af kobber i malingen og loft over, hvor meget kobber der må frigives til havmiljøet i de første 30 dage, efter at malingen er smurt på. Efter et møde mellem Hans Christian Schmidt, Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts-Forbund har ministeren opgivet at få indholdet af kobber helt ned på 10 procent, som han ellers havde spillet ud med. I stedet vil kobberindholdet blive begrænset til maksimalt 40 procent, svarende til organisationernes udspil. Til gengæld må de finde sig i skrappere krav til afrensning af både på land, så bundafskrab og malingsrester samles op på havnearealerne. Oprindelig skulle bundmaling til lystbåde være helt fri for giftige kobberforbindelser fra 1. januar 2003. Men Miljøstyrelsen udsatte i foråret 2002 forbuddet til 2006 i erkendelse af, at det ikke var lykkedes at udvikle nye, uskadelige malinger. Selv om han ikke når så langt ned, som han gerne ville, er miljøministeren tilfreds med den aftale, der er udsigt til. Kobberindholdet vil blive halveret i forhold til de eksisterende malinger, som må indeholde op til 80 procent, understreger han. - Vi får de strammeste krav i Europa, siger Hans Christian Schmidt, der har bøjet sig for sejlernes argumenter om, at der ikke findes gennemtestede, brugbare alternativer. - Vi har undersøgt, om det var muligt at komme længere ned, og det var det ikke. Skulle vi længere ned, skulle bundmalingen tilsættes et andet giftigt stof, nemlig irgarol, og det kunne jeg ikke drømme om at genindføre i Danmark, for det er meget værre end kobber, siger Hans Christian Schmidt til Ritzau. Irgarol er forbudt i Danmark, men bruges eksempelvis fortsat i Sverige. Dansk Sejlunion er tilfreds med, at ministeren har været lydhør over for organisationernes argumenter. - Vi føler, at ministeren har vist stor forståelse for de holdninger og problemer, som vi har fremført, siger generalsekretær Dan Ibsen, Dansk Sejlunion. Kobber i bundmalingen har den virkning, at alger og smådyr ikke sætter sig fast på undersiden af lystbådene. Hvis mængden af kobber bliver for lille, kan den virkning ikke opnås. Bliver bådene begroet, mindskes deres fart og manøvredygtighed. Desuden går det ud over sikkerheden, lyder argumentationen fra Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts-Forbund blandt andet. Allerede næste år skal parterne mødes igen for at drøfte udsigterne til at komme helt af med kobber inden 2006. Det indgår også i aftalen, at såvel organisationerne som staten vil støtte udvikling af nye bundmalinger uden kobber. Statens andel af støtten skal komme fra en pulje til udvikling af renere teknologi. Miljøministeren og sejlerne ventes at underskrive en skriftlig aftale på et nyt møde om 14 dage. På det tidspunkt vil ministeren have et endeligt udkast til ny bekendtgørelse klar. /ritzau/