Forurening

Tæt på forbud

Folk vandede fornuftigt, så alle trods alt havde vand i hanerne

DRIK BARE, der er vand nok i Støvrings haner trods tørken. Arkivfoto: Michael Bygballe

DRIK BARE, der er vand nok i Støvrings haner trods tørken. Arkivfoto: Michael Bygballe

STØVRING:Vandværket i Støvring har besluttet ikke at udstede vandingsforbud, men det var tæt på i den lange tørkeperiode i forsommeren, beretter formanden, Lynge Terp. - Vi har jo mange nybyggere som investerer i ny have. De skal jo vande, ellers går planterne ud. Men det så fornuftigt ud. Der var vand i alle haner trods den manglende nedbør. Folk vandede om aftenen og selvfølgelig har det kostet, men det er jo også dyrt at anlægge en have. Og det har gavnet såvel kommunekassen som staten, der opkræver afgifter efter forbruget selv om vandet faktisk bliver sendt tilbage til naturen gennem havevandingen. Køler økonomien - Vi har udgiften, konstaterer vandværksformanden. Vandet fra Støvring Vandværk koster under fire kroner for hver kubikmeter, mens kommunen opkræver 28 kroner til vandafledningen og staten desuden 6-7 kroner. Det køler i det mindste på en ophedet samfundsøkonomi. Ny boring Der er rigeligt vand under Støvring og boringerne i selve byen og i Buderupholm kan sagtens følge med forbruget. Dog sker der en langsom stigning i indholdet af nitrat og vandværket søger derfor efter et nyt vandindvindingsområde. Det har værket også fundet i samarbejde med rådgiverfirmaet Orbicon. Forhandlinger er i gang med lodsejeren om at lave en ny boring i området. - Fordelen ved det ny område er, at det er dækket af et tykt lerlag, som beskytter grundvandet mod nedsivning af forurening, fortsætter Lynge Terp. I boringerne gennem undergrundens kalklag siver grundvandet i spalter, så vi kan ikke bare bore længere ned for at undgå forureningen. Lynge Terp oplyser, at vandværket efter sommer vil søge kommunen om boretilladelse, men forventer ikke at værket kan få den før næste år. Så lang er sagsbehandlingstiden.