Tæt på gennemsnittet

Amfetaminforbruget er højt, men ellers adskiller undersøgelsen i søværnet sig ikke væsentligt fra det nordjyske gennemsnit for de unges narkoforbrug

AALBORG:Når 28 procent af de værnepligtige ved søværnet har prøvet amfetamin er det et pænt stykke over gennemsnittet, men ellers adskiller tallene i undersøgelse af alkohol- og narkovanerne sig ikke nævneværdigt fra andre undersøgelser om unge i samme aldersgruppe som de værnepligtige. Foldbjergcentret, der er Nordjyllands Amts rusmiddelcenter, har brugt nogle af de samme metoder, som forskere fra AAU og amtet for to år siden brugte til at lave en undersøgelse af blandt andet ecstasy-forbruget blandt de unge i Nordjylland - en anonym spørgeskemaundersøgelse (her dog kombineret med gruppesamtaler om emnet udfra tænkte eksempler). Undersøgelsen, der blev offentliggjort i april sidste år viser, at ungdommen set som helhed slet ikke har været i nærheden af de farlige indtagelser i samme omfang som værnepligtige, men når man deler tallene op på alder og køn ligger de værnepligtige ikke så langt fra de andre - bortset fra amfetamindelen. I en kontrolgruppe på godt 700 unge nordjyske mænd i alderen 16-19 har 17 procent eller knap hver femte prøvet amfetamin Samtidig er der 15 procent, der har prøvet ecstasy og 11 procent, der har prøvet kokain. Søværnets undersøgelse siger 28 procent, 18 procent og 16 procent til de samme rusmidler. Den største koncentration af forbrugere - af de illegale rusmidler- kommer dog på hashen. Næsten hver tredje unge nordjyde har prøvet at ryge hash, og blandt de unge mænd er det næsten hver anden (47 procent), der har haft en joint eller hashpibe i munden - en femtedel af de unge ryger endda mindst én gang om ugen. Til sammenligning er det nærmest unormalt, hvis man ikke har drukket øl, vin eller spiritus. Her er det næsten 100 procent af alle unge, der har haft glasset for munden. Undersøgelsen fra Nordjyllands Amt bekræfter en gammel tese om, at de unge mænd er mere villige end kvinderne til at prøve forskellige rusmidler. Til gengæld bygger den på et bredere grundlag end Foldbjergcentrets undersøgelse i søværnet, hvor der er tale om en afgrænset gruppe unge i en speciel situation.