Lokalpolitik

Tæt på grønt lys til nyt firma

Naturklagenævnet vil ikke lade klage forsinke Polar Seafoods planlagte nybyggeri

V. HASSING: Byrådets bestræbelser på at skabe en lokalplanmæssig åbning for etableringen af firmaet Polar Seafood på Skovhusvej i V. Hassing er ved at give pote. Samtidig begynder den utilfredse nabogruppe at ligne tabere i spillet om, hvorvidt Vodskov-firmaet Polar Seafood på den nye adresse i Hals Kommune skal have lov til at bygge i op til 15 meters højde. Det står klart, efter at Naturklagernævnet har taget et foreløbigt kig på sagen og slået fast, at klagen fra nabogruppen ikke skal have opsættende virkning. - Vi er meget glade for den beslutning. Det betyder umiddelbart, at firmaet har helt klart ret til at bygge på stedet. Så det er en meget god nyhed, siger borgmester Bent Sørensen (S), som dog i samme åndedrag påpeger, at der i forvaltningen lige nu ses nærmere på de juridiske aspekter i forbindelse med at gennemføre en byggestart allerede nu - inden at Naturklagenævnet har truffet den endelige afgørelse i sagen. - Jurister kan jo altid tænke sig det værste, men det er nu mit skøn, at det er 99,99 procent sikkert, at der kan siges god for at bygge, siger borgmesteren, der i dén forbindelse også bemærker, at Polar Seafood har fået den påkrævede byggetilladelse af kommunen. Når Bent Sørensen mener, at kommunen er dækket juridisk ind, når det gælder igangsættelsen af det planlagte nye erhvervsbyggeri, hænger det sammen med, at kommunen tidligere i år udarbejdede et nyt lokalplanforslag for området i V. Hassing - en lokalplan, der af byrådet vil blive taget i brug, hvis byrådets ja til at dispensere for den nuværende lokalplan underkendes af Naturklagenævnet. I det nye lokalplanforslag er der skabt mulighed for at bygge erhvervsbyggeri i op til netop den nævnte højde på 15 meter, mens den nuværende lokalplan kun taler om maksimalhøjde på 8,5 meter. Hos Polar Seafood er meldingen fra Naturklagenævnet også blevet modtaget med tilfredshed, og selv om man også dér har rettet fokus på det juridiske i sagen, så er direktør Helge Nielsen optimist. - Jeg vil tro, at vi bygger, siger han. Knap så begejstret er imidlertid ét af medlemmerne i den utilfredse nabo-gruppe. Det er Gunner Aagaard, der netop hjemvendt fra ferie kun har hørt en smule om Naturklagenævnets omtalte delafgørelse. - Det er, som vi hele tiden har sagt. Vi er de små mus i det her spil, siger han og fortsætter: - Det er kapitalens magt og pengene, der vinder, og ingen er vist i dag i tvivl om, at vi bliver pisset på.

Forsiden