Lokalpolitik

Tæt på ja til nye boliger

HJALLERUP:Den lokale fabrikant Palle Clausens langvarige bestræbelser på at få godkendt et nyt bolig-projekt på hjørnet af Algade og Østergade i Hjallerup er nu kun et par dage fra at blive realiseret. Det står klart, efter at et flertal i økonomiudvalget i denne uge - ligesom tidligere teknik- og miljøudvalget - sagde god for det lokalplanforslag, der skal åbne mulighed for etableringen af de nye boliger. Kun Peer Thisted (S) kunne i økonomiudvalget ikke leve med lokalplanforslaget i dets nuværende form, idet han ønsker bebyggelsesprocenten i området fastholdt på de nuværende 40 - i stedet for de 65 procent, der er at finde i lokalplanforslaget. Det er nøjagtig det samme ønske, som en række naboer i området har. Lokalplanforslaget ventes at blive endeligt godkendt af byrådet på tirsdag.