Tæt på livets store spørgsmål

} SOGNEAFTEN: Ved næste sogneaften i Tranum Præstegård tirsdag 25. januar er der mulighed for at høre professor Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet, medlem af Etisk Råd, fortælle og forklare om de store spørgsmål omkring livet og døden. Spørgsmålene vil blandt andet handle om: Er der nogle liv, der er mere værd end andre? Hvornår bliver det for dyrt at behandle? Hvor går grænsen mellem liv og død? - Vor samtid er fuld af denne slags etiske spørgsmål. Det bliver ikke mindre fremover, fordi der efterhånden næsten ikke er andre grænser for det, vi kan gøre, end dem, som økonomien sætter og det, som vi i almindelighed betragter som rigtigt og forkert, siger sognepræst John Kristensen. Derfor er det store spørgsmål, der naturligt følger af de andre, da også: Hvad skal det hele ende med? Disse spørgsmål er vi nødt til at tumle med, selvom det næsten kan svimle for os, når vi bare aner lidt om mulighederne og ser, hvor stærkt det hele går. Hele dette problemkompleks bliver taget op ved næste sogneaften i Tranum Præstegård.