Tæt på millionen i overskud

Overskudet nærmer sig de magiske tal som FfI nåede i de gyldne år fra 1989 til 2000

FREDERIKSHAVN:Jubilæumsudgaven af Dana Cup 2003 er afviklet særdeles tilfredsstillende, og der venter nu lederne et spændende job for at få et overblik over turneringens overskud, som forventes at blive tæt på én million kroner. Det største overskud fik Dana Cup i 1996. Det lå på 1.330.000 kroner og frem til 2000 lå overskuddet oftere over end under millionen. - Men der er ikke en direkte sammenhæng med antallet af hold og overskuddet. I 1993 var der rekord blandt deltagende hold på 350. Mens vi i 1996 havde 285 hold, forklarer Pauli Jørgensen, der var leder af turneringen fra starten i 1984 og 16-17 år frem da han gradvis overlod lederskabet til Matin Høeg. - Overskuddet hang sammen med kurserne primært på den svenske krone. Deltagergebyret fra de mange svenske hold blev ikke ændret, fordi kursen blev bedre eller dårligere for os i Danmark. Pauli Jørgensen har regnet ud, at når 2003 turneringen er forbi, har 5000 hold deltaget i Dana Cup igennem de 20 år, turneringen har eksisteret. Og det samlede overskud for de 20 år kommer til at ligge på omkring 18 millioner kroner. Pengene er blevet brugt til ungdomsarbejdet i FfIs fodboldafdeling. - Vi har brugt pengene på mange ting, busser til spillerne og løn til ansatte på vores kontor. Dermed har vi kunnet give vores spillere, ledere og trænere en god service. Trænerne får også en mindre erkendtlighed for deres arbejde, siger Pauli Jørgensen. De penge har så gjort, at klubben har kunnet bruge andre midler til at vedligeholde klubhuset og ikke mindst banerne, som er et af Dana Cups trækplaster. Det er nemlig de græsgrønne baner med de hvide striber, som får nordmænd og svenskere til at komme til Danmark år efter år. - I Norge og Sverige træner holdene på grus, og når jeg skal drille dem lidt, siger jeg, at der, hvor I spiller fodbold hjemme, da parkerer vi vores biler, fortæller Pauli Jørgensen. Noget tyder på, at interessen for fodboldturneringen er ved at vende. I år er der således 75 hold flere tilmeldt efter end de 225 hold i 2002. Man skal tilbage til 1987 for at finde et lige så lavt deltagerantal som i fjor. - Vi har ingen forklaring på, hvorfor der nogle år er flere end andre. Men der har for eksempel været færre hold de år, der er VM i fodbold. Så bliver lederne hjemme.