Lokalpolitik

Tæt på museumsfusion

HALS:Den planlagte fusion mellem Hals Museum og Hadsund Egns Museum er kommet et skridt nærmere en realisering. Det samme gælder planerne om at udvide denne fusion til også at omfatte Aalborg Historiske Museum og Sejlflod Kommune. Det står klart, efter at byrådet nu har sagt ja til at lade arbejdsgruppen bag fusionen få et udvidet mandat at arbejde under. Det skete for at give plads til også at inddrage Aalborg Historiske Museum og Sejlflod Kommune i fusionen - en inddragelse, der vil tjene som en stensikker garant for den af Hals Museum længe ønskede statsanerkendelse. Mens arbejdsgruppen derfor nu kan arbejde videre med de udvidede fusions-planer, så noterede formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S), sig også, at det udvidede mandat har en anden effekt. - Hvis det kikser med Hadsund, så kan der roligt arbejdes videre med Aalborg og Sejlflod, sagde udvalgsformanden, der samtidig kunne berette, at også andre er begyndt at vise interesse for den samarbejds-konstruktion, der arbejdes på i Hals Kommune. Sørn Nordhald ønskede på byrådsmødet ikke at præcisere, hvor denne interesse har været at finde, men mens han derefter talte i noget, der mest af alt mindede om kodesprog, kom Venstres politiske ordfører, Johannes Elsnab (V), på banen med et spørgsmål om, hvorvidt Try Museum i Dronninglund Kommune ikke kunne være en attraktiv samarbejdspartner. På dette museum mangles der p.t. penge for at kunne komme i betragtning til en bibeholdelse af den nuværende statsanerkendelse, men Sørn Nordhald kunne imidlertid dertil fortælle, at Try Museum ikke hidtil har været interesseret i en fusion. - Men om det har ændret sig siden, ved jeg ikke, tilføjede han.