Tæt trafik på hjemmesiden

På et enkelt døgn var 900 inde for at læse nyt om storken

VEGGER:- Storkens reklameværdi for Vegger er ganske enkelt ubetalelig. Det er næsten lige meget, hvem man snakker med rundt omkring i landet, så har de hørt om byen - og ved så nogenlunde, hvor den ligger. Ordene kommer fra Hans Martin Laustsen, som er bestyrer af storkens hjemmeside - storken.dk - og tidligere "storkekonge" i landsbyen ved Halkær Å. Da det gik højst tidligere på sommeren, var der på et enkelt døgn 900 brugere inde på hjemmesiden for at orientere sig om fuglens ve og vel, og i det daglige ligger antallet af besøgende nogenlunde fast mellem 50 og 200. - Man kan tydeligt mærke, når specielt de elektroniske medier har bragt et indslag om storkene. Det afspejler sig lynhurtigt i trafikken på hjemmesiden, og som det ser ud i øjeblikket, vil jeg tro, vi på årsbasis når op på omkring 20.000 besøgende. Det vil i så fald være ny rekord, konstaterer Hans Martin Laustsen. Ideen om storken.dk opstod spontant under en aftenspadsere-tur i sommeren 2000. Allerede dagen efter skred Hans Martin Laustsen til handling og købte domænenavnet, og med omkring 10.000 besøgende i løbet af det første år, tør det siges, at nyskabelsen forholdsvis hurtigt slog an. - Men i 2000 var der også tre storkeunger i reden. De følgende tre år, hvor hanstorken var unkarl, dalede interessen mærkbart, men i år har der påny været øget fokus på storkene. - Omend vi jo nok her i Vegger føler, at medierne har en vis forkærlighed for storkefamilien i Ribe, tilføjer Hans Martin Laursen med et lille anstrøg af bitterhed. I sandhedens interesse skal det bemærkes, at man i Ribe også gør endnu mere ud af markedsføringen. Således kan den sønderjyske storkefamilies gøren og laden løbende følges på internettet via et web-kamera, der sender "live" fra storkereden. - Den slags har vi slet ikke råd til i Vegger. Men de 75 kroner om året, det koster at opretholde domænenavnet - dem betaler jeg gerne. Og der er ellers flere, som siden år 2000 har lagt billet ind på navnet storken.dk, afslører storkens webmaster. På storkens hjemmeside kan man bl. a. læse aktuelle nyheder fra storkereden - og følge storkenes historie i Vegger helt tilbage til 1952.