Tætning med fugemasse hindrer varm luft i røret

?Angående din artikel i "BoGodt" "Skorsten skaller" - det vil den blive ved med! For selv om I lukker den for oven, vil der stadigvæk trænge varm luft (den er lettere) op fra stuen, som vil klappe af, så det kolde murværk og stenene sprænges stadigvæk i frostvejr. Sæt i stedet for to stk. fem cm flamingo op i skorstenen, der hvor røghalsen går ind i skorstenen. Og lav en tætning omkring med acryl fugemasse. Så kan der nemlig ikke komme varm luft op i skorstensrøret, og dermed ingen afklapning og ingen frostsprængninger. Pejsemureren, PH-PEJSE !Hej PH - du har uden tvivl ret i, at en vis mængde varm og fugtig luft vil trænge op i skorstenen og give anledning til kondens. Men det vil nu altså ikke være ret meget, eftersom rådet gik på, at skorstene, som ikke er i brug, skal tætnes i toppen - ikke bare med en løs flise, som skærmer imod regn, men med en fastmuret eller forseglet flise, som effektivt blokerer for alt træk. Og dermed hindrer dannelse af kondens indeni skorstenen. Men ret skal værer ret - principielt KAN der stadig ske en vis udskiftning af luften i skorstenen via aftrækket forneden. Men der skal altså ligeså meget luft ud, som der skal ind, og så er det vel svært at forestille, at det bliver til ret meget - eller hvad? Men det helt og aldeles rigtige råd er altså hermed: Hvis husets skorsten ikke er er brug, skal den forsegles både foroven og forneden, hvis man ikke vil risikere frostsprængning af murværket.