Lokalpolitik

Tættekam på anlægsønsker

Kommunen skubber anlægsønsker for 23 millioner for at undgå strafafgift

Tidligere kunne kommunen flytte ikke forbrugte anlægsmidler et år frem, men muligheden er nu blevet stærkt begrænset. Et ønske om at flytte i alt 60 millioner kroner i ikke forbrugte anlægsmidler fra 2007 til 2008 er endt med, at 23 millioner heraf er puffet frem til 2009, hvor de måske kan bruges. – Pengene er omfattet af finanslovens sanktionsbestemmelser. Bruger vi af dem, risikerer vi at skulle betale dobbelt tilbage, siger borgmester Erik Hove Olesen. Prioriteringen af de arbejder, der er udsat til 2009 er sket efter, at ønskerne er gennemgået med tættekam. – Vi taler typisk om arbejder, der er startet i 2007, så øvelsen var at finde ud af, hvad der kan skubbes yderligere, siger kommunaldirektør K. Aa. Drengsgaard og tilføjer, at der i 2007 er gennemført anlægsarbejder for 157 millioner kroner. – Set under et var vi heldige. Vi nåede en hel del i 2007. Ud af de 23 millioner er det "kun" de 7,1 millioner, der er fra 2007 – resten er investeringer, som skulle gennemføres i 2008, siger borgmester Erik Hove Olesen (S). Han beklager, at kommunen afskæres fra at gennemføre planlagte projekter i år. – Vi var tilbageholdende med at starte projekter, fordi anlægspriserne var høje. De er faldet, men vi er afskåret fra at starte noget. Borgmester og kommunaldirektør er enige om, at indgrebet fra regeringen og DF gør langtidsplanlægning svær. – Begrænsningen omfatter kun 2008, håber vi, men intet tyder på, at vi får frit slag i 2009. Jokeren i forhandlingerne om kommunernes økonomi er at afklare, hvad vi må på anlægssiden, siger borgmesteren.