Armenien

Tættere forbindelser

8. maj søsatte EU et nyt program for at skabe tættere forbindelser med seks lande fra henholdsvis Østeuropa og det sydlige Kaukasus,

det nye program, ”østpartnerskabet”, vil få betydning for bl.a. frihandelsaftaler, økonomisk støtte, og styrke forsyningssikkerheden og letter på mulighederne for at rejse til EU uden visum for, Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova, Ukraine og Belarus (Hviderusland), og som en modpol kan/vil partnerskabet få betydning for EU med hensyn til stabiliteten og sikkerheden mod øst. Landene som østpartnerskabet omfatter, har været igennem flere kriser siden Sovjetunionen opløstes, og landene i regionen har stadig uløste konflikter, og partnerskabet vil bidrage som en særlig dimension til EU’s overordnede naboskabspolitik, et behov der står helt klart efter de konflikter der har været mellem Rusland og Georgien og problemerne med gasforsyningerne mellem Ukraine og Rusland, og urolighederne i Moldova den seneste tid, har skabt bekymring for stabiliteten i området. Ifølge partnerskabet vil de seks lande få muligheder for økonomisk hjælp til støtte for deres politiske og økonomiske reformer, og hvis dette fører til succes, vil der blive muligheder for at landene kan få vidtgående associeringsaftaler med EU i form af handelsaftaler mv. Endvidere har EU ekspertise f.eks. inden for regionaludvikling, og kan i denne forbindelse byde på programmer til at rette op på økonomisk og sociale ulighed, og EU har mulighed for at overveje en evt. åbning på arbejdsmarkedet, og et af fem hovedområder som EU gerne vil hjælpe med er grænsestyring, der har den samme standard som EU’s, de øvrige er støtte til små virksomheder, forbindelser mellem regionale elektricitetsnet, gas - og olierørledninger fra Det Kaspiske Hav til Europa og et udbygget samarbejde om katastrofeberedskab. De seks lande var som nævnt med i det tidligere Sovjetunionen, og står i dag med store udfordringer med demokrati og retsstaten, og er også hårdt ramt af recessionen og kæmper en kamp med at omstille landene til markedsøkonomi mv.