EMNER

Tættere på Egholmlinje

Hidtil har Dansk Folkeparti været imod en linjeføring over Egholm. Men efter valget i november og efter, at de nordjyske borgmestre og regionen nu bakker op om en linjeføring over Egholm, er partiets holdning blødt op.

Dansk Folkeparti slækker nu på modstanden mod en tredje Limfjordsforbindelse over Egholm. Hidtil har det nordjyske folketingsmedlem Anita Knakkergaard (DF) ment, at hun havde partiets opbakning i modstanden mod en linjeføring over Egholm. Men efter valget i november og efter, at de nordjyske borgmestre og regionen nu bakker op om en linjeføring over Egholm, er partiets holdning blødt op. Ib Poulsen, der i november blev valgt til Folketinget i Aalborg Øst, erklærer sig nu som tilhænger af Egholm-linjen. Og Bent Bøgsted, der tidligere har støttet et ekstra tunnelrør, er nu villig til at lytte til ønskerne fra de nordjyske kommuner, der gerne ser en forbindelse via Egholm. Et lignende synspunkt kommer fra Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen. Hidtil har meldingen fra transportminister Carina Christensen (K) været, at staten vil være parat til at bidrage med et beløb, der svarer til omkostningerne til en løsning med et ekstra tunnelrør. Kim Christiansen vil dog ikke give et kontant bud på, hvor meget staten bør bidrage med. Et ekstra tunnelrør er vurderet til at ville koste et par milliarder kroner, mens en linjeføring over Egholm løber op i det dobbelte.