Hassing

Tættere på et nyt multihus i V. Hassing

VHG-medlemmer bakkede op om nyt projekt på ekstraordinær generalforsamling

V. HASSING: Opbakningen var blandt de knap 80 fremmødte udtalt, da V. Hassing Gymnastikforening onsdag aften havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få en pejling om medlemmernes holdning til det planlagte nye multihus i byen. - Det gik noget lettere, end jeg havde ventet, konstaterer en glad kasserer, Peter Gregersen, i den formandsløse VHG-hovedbestyrelse, efter at generalforsamlingen gav hovedbestyrelsen mandat til at arbejde videre med sagen. Det betyder, at hovedbestyrelsen skal indlede forhandlinger med kommunen om at få erstatning for det baneareal, som VHG er indstillet på at afgive til kommunen i forbindelse med multihusprojektet ved V. Hassing Hallen. Samtidig skal hovedbestyrelsen også have fundet en fornuftig løsning, når det gælder VHG's brugsret i det nye multihus - så VHG via denne får en erstatning for det klubhus, som VHG'erne også har erklæret sig indstillet på at afgive for at bringe multihuset nærmere en realisering. Sideløbende med det arbejde, der nu skal udføres i VHG's hovedbestyrelse, skal arbejdsgruppen bag multihuset også - sammen med kommunen - se nærmere på de fremtidige ejerforhold i det planlagte multihus, og når alle de formelle ting er klaret af med kommunen, vil der i VHG blive indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling.