Lokalpolitik

Tættere på realisering af nyt kultur-initiativ i Hou

HOU:Tankerne om et nyt, kulturhistorisk initiativ i Hou ventes på det ekstraordinære byrådsmøde i morgen at komme et stort skridt nærmere en realisering. Det drejer sig projektet "Langhuset", der er søsat af ægteparret Ane og Billy McLaughlin, og hvor tanken er at formidle skotsk kultur gennem musik og teater. Målgruppen er skolebørn, turister og alle andre interesserede. Byrådet har tidligere sagt ja til at bakke op om projektet, hvis det kunne gøres inden for kommunalfuldmagtens regler, og der er derfor fra kommunal side blevet taget kontakt til Tilsynet med kommunerne i Nordjyllands Amt under Statsamtet for dér at få en vurdering, hvordan kommunen bedst kan gribe den kommunale støtte an. Sagen er således dén, at kommunen ikke kan yde en direkte støtte til et privat projekt som dette, og støtteordningen er derfor bygget sådan op, at kommunen skal købe sig til en ydelse af foreningen bag "Langhuset". Denne aftale går - hvis byrådet godkender den - ud på, at kommunen for 75.000 kr. køber en ydelse fra foreningen gående på, at alle skoleklasser i kommunen gratis skal kunne opleve de udbudte skoleforestillinger i "Langhuset - Det lille teater". Hvis byrådet som ventet siger ja til at lade kommunen indgå som en del af denne aftale med Ane og Billy McLaughlin, vil det kommunale støttekøb af ydelser i "Langhuset" matche den støttebevilling på 75.000 kr., som "Langhuset" allerede er blevet lovet fra EU via Leader+ programmet.