Hestesport

Tættere på realisering af plan om nyt ridecenter i Hjallerup

HJALLERUP:Økonomiudvalget har bragt folkene bag et planlagt nyt ridecenter i Hjallerup et skridt nærmere en realisering af disse planer. Det skete, da udvalget sagde ja til at anmode Indenrigsministeriet om lov til at udstede en af ridecenterfolkene ønsket kommunegaranti på 1,3 mio. kr. Kommunen er nødt til at spørge om lov til dette, idet en sådan garanti er at betragte som en slags tillæg til kommunens allerede fastlagte anlægsbudget for 2005. Ud over økonomiudvalgets velvilje i forhold til den ønskede kommunegaranti er folkene bag det nye ridecenter også blevet inviteret til en uddybende snak om økonomien i det nye ridecenter, der ifølge planen skal have til huse på Tryvej 13. Hjallerup Samvirke har tidligere bidraget med en mio. kr. i støtte til projektet.