Grønland

Tættere relationer til Grønland

{ AALBORG: En række personer med interesse for samarbejdet mellem Aalborg og Grønland mødes her til morgen i Det Grønlandske Hus for yderligere at udvikle samarbejdet. Forstander Vagn Thomsen fra huset oplyser, at det er det grønlandske landsstyres beslutning om at bevare Aalborg som basishavn for grønlandstrafikken, der ligger bag initiativet for at styrke samarbejdet. Det Grønlandske Hus vil gerne være med til udvikle relationerne og binde det nordlige Jylland tættere til det grønlandske samfund. Det skal ske gennem en gruppe af repræsentanter for erhvervsliv og uddannelse, som man har tænkt sig skal mødes to-tre gange om året til morgenmøder.-junk