Tag amtsborgmesterens 12 bud alvorligt

LEDIGHED:Danish Crown (Nr. Sundby), Dansk Eternit, Danyard, Estrella, Flextronics, Gøl Pølser, "Rustenborg". Listen er lang over de nordjyske virksomheder, som enten har varslet, at de vil lukke eller "bare" massefyrer medarbejdere. Altså vil de 33.000 nordjyder, som lige nu står uden job, blive mange tusinder flere. Arbejdsløshedsprocenten i Nordjylland er i januar 2004 over otte. – og den stiger fortsat. Nordjylland er for alvor inde i en ond spiral af fyringer, indskrænkninger og udflytninger. Det slår ekstra hårdt, idet landsdelen fra 1996-2001 under SR-regeringerne oplevede en vækst langt over landsgennemsnittet. Vi er desværre nu på vej til, at Nordjylland atter bliver den arbejdsløshedsø, det var i 1980'erne og begyndelsen af 90'erne, da op mod 50.000 nordjyder var uden arbejde. Lige siden ledigheden for alvor begyndte at stige faretruende i Nordjylland, har socialdemokraterne prøvet at få VK-regeringen til at melde klart ud, hvad den ville gøre for at bekæmpe den vildtvoksende ledighed. Svarene har været forudsigelige: Nu kommer der snart et opsving, og så skal skattelettelserne lige have lov til at virke, så skal I se løjer. Bare I så i mellemtiden bruger masser af penge, så går det alt sammen. Så vidt regeringen. Vi kan trøste os med, at Arbejdsformidlingen har lavet en handlingsplan for de fyrede fra Flextronics. Men vi har i virkeligheden brug for, at AF udvider sin plan til alle ny ledige i Nordjylland. Socialdemokraterne ønsker en helt anden, aggressiv kurs mod ledigheden end regeringen. Når vi forhåbentlig om knap 20 måneder får nøglerne til at drive staten Danmark, har vi også vore bud på, hvad vi vil gøre for at skabe flere arbejdspladser. Socialdemokraterne vil i første omgang skabe 15.000 ny arbejdspladser gennem vores jobplan. Grundlaget er, at det er bedre at uddanne de ledige end at parkere dem på passiv forsørgelse. Efter min mening er der to ben i vores strategi. Den ene handler om at tage os af de folk, som er uden for arbejdsmarkedet eller de mange ny ledige, der er blevet ramt af ovennævnte virksomehedslukninger. Det andet ben er, hvordan vi skaber ny arbejdspladser. Vi skal stå på begge ben. Derfor må det offentlige spille en større og mere aktiv rolle for at skabe ny arbejdspladser i regionen. Når det drejer sig om de ledige og herunder også de ny ledige er vi nødt til at sige, at de arbejdsløse skal forbedre deres jobmuligheder igennem omskoling og ny uddannelse. Her må beskæftigelsesministeren have tiltro til, at de regionale arbejdsmarkedsråd i Nordjylland kan løse den opgave og fjerne de barrierer, der forhindrer regionen i frit at bruge de midler, der er til rådighed for en tidlig og fleksibel indsats. Det vil i første omgang sige, at man fjerner kravet om max. 6 ugers selvvalgt uddannelse og fjerner uddannelsesloftet på de 55 pct. af aktiveringsmidlerne til uddannelse. Ligeledes skal vi se på det faktum, at der ikke er såkaldte flaskehalse i Nordjylland. Derfor skal kravet om, at der skal være jobgaranti i enden af uddannelsen, for at den ledige kan starte på skolebænken igen, væk. Regeringen er selv meget imponeret af sin plan om at bruge milliarder på højteknologi, den såkaldte Nordsøfond. Men det er da det rene "smagsdommeri", hvis man i København skal sidde og bestemme, hvilke ny arbejdspladser der skal udvikles i Nordjylland. Desuden varer det flere år, før der kommer et afkast af fonden. Så det giver ikke ny arbejdspladser til Nordjylland her og nu. Det er udmærket at skabe jobs for de højtspecialiserede, men der skal også være jobs til håndværkerne og de ufaglærte. Det vil tage alt for lang tid, før højteknologiske firmaer kan slå sig ned i Nordjylland. I stedet burde regeringen tage amtsborgmester Orla Havs "12 kompetente bud" alvorligt. Især amtsborgmesterens ønske om at bruge penge på uddannelse af de ufaglærte og at trække flere virksomheder til Nordjylland må være centralt i en her-og-nu-indsats. Det giver perspektiver på kampen mod ledigheden i stedet for VKs evindelige passivitet.