EMNER

Tag ansvar for de berørte børn

LÆSERBREV

HANDICAPPEDE:Det tog kun to uger før Per Vilsbøll (R), Mikkel H. Andersen (S) og Thøger E. Kristensen (S) meldte sig i debatten om handicappedes forhold i Rebild kommune. Det må da være det, man kalder for borgerkontakt og nærdemokrati i kommunen. De indlæg ovennævnte politikere kommer med, fjerner desværre fokus fra sagens kerne: at 8 børn med autisme skal forlade deres velkendte og trygge miljø, fordi børne - og ungeudvalget har umyndiggjort dem og deres forældre. Sagen handler for de berørte børn og deres forældre ikke om økonomi, den nye specialklasses kompetancer, eller hvor kede af det politikerne i børneudvalget er. For dem handler det om at politikerne, istedet for at beklage sig, skal påtage sig det politiske ansvar for disse 8 børns skæbne, og dette skal gøres udfra de grundprincipper som deres parti fører valgkampagne på. Kun sådan kan Per Vilsbøll , Mikkel H. Andersen og Thøger E. Kristensen træde ud af rollen som venstres lunkne lakajer.