Tag ansvar for vækst

Hvor skal væksten komme fra? Lige nu runger det spørgsmål i debatten på Christiansborg, og den verserende krise har gjort spørgsmålet påtrængende.

For områder i kategorien "Udkantsdanmark" bliver spørgsmålet endnu mere presserende, fordi landets unge, viden og investerin-ger søger mod andre dele af landet. Ansvaret for væksten bør deles ligeligt, så myndighederne står for at skabe gode rammer for vækst, mens erhvervslivet selv sørger for at fylde rammerne ud. Og i et land som Danmark, der ikke kan forsyne sig selv med råstoffer, skal væksten være et resultat af flere faktorer. Det er ikke nok, at myndighederne forstærker infrastrukturen og dermed understøtter Danmarks unikke geografi. Erhvervslivet skal gennem en langsigtet og koordineret indsats tage et aktivt ansvar, så infrastrukturen bruges som vækstgenerator for hele landets erhvervsliv. Vi skal turde skabe fremtidens arbejdspladser og nye innovative virksomheder. Det er en investering i Danmarks potentiale. Det gør vi på Hanstholm Havn, hvor vi har sat alle sejl til på en ambitiøs udvidelse, der skal tredoble havnens størrelse og give os en vanddybde i selve havnen på 12,5 meter. Dermed kan havnen tiltrække endnu større skibe og udnytte potentialet til at blive en af de største indfalds-veje fra Atlanterhavet til Europa. Geografien er på vores side, og efterspørgslen er der. Udvidelsen af havnen kræver private og offentlige investeringer i omegnen af 1 mia. kroner, og i takt med at udbygningen går i gang, bliver det erhvervslivets opgave at udnytte de nye muligheder aktivt ved blandt andet at sikre, at faciliteterne omkring havnen imødekommer det servicebehov, der forventes i moderne skibsfart. Udbygningen af Hanstholm Havn er langt fra et lokalt projekt. Når vi gør havnen til den mest attraktive omkring Nordsøen, vil indtjeningsmulighederne for erhvervslivet naturligt brede sig i store ringe i de omkringliggende regioner. For eksempel ligger landets største aktører inden for servicering af skibe til offshore-industrien i køreafstand til Hanstholm, og flere lignende virksom-heder kan forvente at få tykkere ordrebøger, når udvidelsen af havnen er en realitet. Investeringen betaler sig for alle parter - både de offentlige og de private. En tommelfingerregel siger, at der skaffes to nye arbejdspladser inde i landet for hver enkelt arbejdsplads på havnen. Virksomheder omkring Hanstholm Havn og i resten af regionen får altså behov for at mande op over tid, hvis de vælger at springe med på vækstvognen. Det er regionsudvikling med både potentiale og forpligtelser for erhvervslivet. Gevinsten kan ikke høstes her og nu. Til gengæld er en havneudvidelse et langsigtet bud på, hvor en del af væksten kan komme fra. Danmarks geografi rummer et potentiale for fremtidens virksomheder, hvis vi planlægger væksten, og hvis vi som erhvervsliv forbereder os på havne-udvidelsen og fremtidens efterspørgsel. Det er et fælles ansvar, at infrastrukturen bakkes op med innovation fra erhvervslivet. Og i erhvervslivet skal vi være bedre til at se 10 og 20 år ud i fremtiden og udnytte de rammer, der skabes gennem politiske beslutninger. Som erhvervsliv bør vi gå forrest og tage ansvaret for, at de naturgivne muligheder udnyttes optimalt. Dernæst skal vi forstå at udnytte det potentiale, der ligger helt naturligt lige for næsen af os. Vi kan finde nye måder at udnytte vores unikke placering som Atlanterhavets vandport til Europa. Vi skal udbygge vores position som Nordsøens naturlige knudepunkt for servicering, facilitering, landing og afskibning inden for eksempelvis offshore, gods, fisk og vindteknologi. Det kræver, at erhvervslivet samarbejder om at tage konkurrencen op mod andre lande omkring Nordsøen, der har store ambitioner på samme felt.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden