EMNER

Tag ansvar for velfærd

I disse dage strejker tusinder af lavtlønnede offentligt ansatte for højere løn. Et stort befolkningsflertal er enige i de strejkendes krav. Et massivt flertal blandt sygeplejersker, sosu'er, pædagoger og pædagogmedhjælpere er kvinder. Så kampen for mere i løn handler også om at rette op på det faktum, at kvinder i dag tjener 18 pct. mindre end mænd ¿ mandeløn til kvindefag.

Strejken for højere løn er også en kamp for at sikre arbejdskraft til bedre velfærd og til bedre arbejdsforhold for de ansatte. De strejkende er gået forrest i ansvarlighed overfor velfærden for syge, gamle, børn og unge. I Enhedslisten opfordrer vi alle ¿ privat som offentligt ansatte, brugere såvel som pårørende ¿ til at tage ansvar for velfærden og støtte de strejkende. Siden konfliktens første dag rumler regeringsplanerne om et lovindgreb. Med et figenblad i form af en uforpligtende ligelønskommission vil man forsøge at få et eventuelt indgreb til at glide ned. Men her og nu er det ikke kommissioner, der kan løse lavtlønsproblemerne. Det kan kun kroner og øre! Et regeringsindgreb vil være et direkte angreb på konfliktretten for såvel offentligt som privat ansatte. Derfor opfordrer vi i Enhedslisten til, at hele fagbevægelsen gør det lysende klart for regeringen, at man ikke vil finde sig i et indgreb, og at et eventuelt indgreb vil blive mødt med protester, demonstrationer og strejker. Vi er enige med FOA. Nøglen til at løse lavtlønsproblemerne for de offentligt ansatte ligger hos de partier, der i ord har støttet kravet om, at staten skal afsætte en pulje penge til kommuner og regioner. I Enhedslisten står vi fast på, at ord skal følges af handling. Derfor vil vi opfordre Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til at leve op til deres løfter til de lavtlønnede offentligt ansatte. Og vi vil afkræve dem et løfte om, at de ikke medvirker til indgreb i konflikten ved at ophøje et mæglingsforslag til lov. I Enhedslisten er vi med de strejkende hele vejen, og vi vil i de kommende dage og uger arbejde ihærdigt for, at den folkelige opbakning til de strejkende fastholdes og styrkes.