Danmark

Tag ansvar, glem egoisme og sæt mennesket i centrum

FREMTID:Verden ser lidt broget ud i dag. Den kolde krig med skarpt optrukne linier er overstået. En tid hvor vi vidste, hvem ven og fjende var. Nu står vi med en anden og udefinérbar modstander, med mange bække, og med en mulig snigende og hidtil ukendt grusom ondskab, som kan medføre ulykker, der vil kunne ramme os alle i den vestlige verden. Vi danskere skal være utroligt glade for at være født her i vort lille Danmark i så trygge rammer, hvor vore familier endnu kan gå i rimelig ro og fred på gaderne, selv om vi oplever daglige voldsepisoder, der for blot få år siden var sjældne i vort land. Denne fuldstændig manglende forståelse og respekt for medmennesker og livsværdier er en udvikling, der må tages alvorligt og forsøges stoppet. Hvor er vi ellers henne om få år? Det er en meget uheldig udvikling, som f.eks. vore folkevalgte politikere bliver nødt til at tage stilling til snarest og sætte rammer op for. Situationen må have første prioritet og en handlingsplan lavet. Så må emner som dobbeltskrogede olietankere, stigende el-priser, aktiekursers fald på verdensplan m.v. komme i en senere række. Voldsproblemerne er store og uvante i vore danske, sovende, demokratiske hjerter. Enhver har nok i sig selv, i uge/månedslønnen, i bilen, i de stigende skatter og priser m.v. Indvandreremnerne er en varm kartoffel, og kun få tager fat om roden af skræk for at blive stemplet, eller man er bange for repressalier fra indvandrere. Jo før vi alle vågner op, jo før kan vi forebygge og lette problemløsningerne. Det er på høje tide, vi hver især begynder at tage ansvar for vore handlinger, at glemme egoismen og sætte mennesket i centrum. Lad os få taget fat om problemerne nu og finde nogle holdbare løsninger, så Danmark og resten af Europa også fremover vil være et sikkert og skønt sted at bo. Hurtig handling nu skylder vi ikke mindst vore børn og børnebørn, hvis fremtid er fuldstændig afhængig af vore generations handledygtighed. Vi er alle født til at være positive mennesker, og vi kan lære meget af den daværende sydafrikanske præsident Nelson Mandelas åbningtale fra 1994: "Vor største frygt er ikke, at vi er utilstrækkelige. Vor største frygt er, at vi er umådeligt kraftfulde. Det er vort lys, ikke vort mørke, som skræmmer os mest. Vi spørger os selv: Hvem er jeg - at være strålende, vidunderlig, begavet og fabelagtig? I virkeligheden: Hvem er du - ikke at være det? Du er et barn af Gud, og at du optræder som lille og ubetydelig tjener ikke verden. Der er intet oplyst i at krympe sig selv for, at andre mennesker omkring dig ikke skal føle sig usikre. Vi er født til at åbenbare glansen af Gud indeni os. Den findes ikke kun i nogen af os, den er i os alle. Idet vi lader vort lys skinne, giver vi ubevidst andre mennesker lov til at gøre det samme. Når vi har frigjort os fra vor frygt, vil vor nærværelse automatisk frigøre andre".