Skolevæsen

Tag bare 10. klasse med

Eleverne får mere transport, men også flere valgmuligheder

HADSUND:Der er stadig en række uafklarede spørgsmål omkring de kommende 10. klassers skæbne efter sommerferien, men overordnet set er der kun grund til at glæde sig. Det mener i hvert fald Allan Krone, skoleleder på Hadsund Skole, der har kæmpet for bevarelsen af 10. klassecenteret i Hadsund - med et vist held. I hvert fald ventes byrådet for Mariagerfjord Kommune i aften at beslutte sig for ét samlet 10. klassecenter med to undervisningssteder - såvel i Hobro som i Hadsund. Hvis byrådet nikker ja, udskilles centeret administrativt helt fra skolerne i Hadsund og på Kirketoften i Hobro og får sin egen skoleleder og en afdelingsleder med base hver sit sted - i Hobro eller Hadsund. Flere bud på paletten Allan Krone hæfter sig ikke så meget ved organisationen, men mere ved det indholdsmæssige, som det tegner sig, efter at repræsentanter fra de tre skoler har været samlet på Hotel Slette Strand for at strikke det nye tilbud sammen. - Vi troede godt nok, at vi havde været helt geniale i Hadsund, men det viste sig, at de andre sør’me også havde fundet noget genialt at byde på, smiler han. Efter Allan Krones opfattelse er det lykkedes at kombinere det bedste fra de tre steder. - Når det gælder de obligatoriske fag, så får vi mulighed for at graduere undervisningen på flere niveauer. Med hensyn til valgfagene kommer der flere bud på paletten. Det bliver rigtig godt! Det er faktisk lige før, man ærgrer sig over, at man ikke kan gå i skole længere, siger Allan Krone. Indtil nu har 10. årgang været fordelt på skolerne i Hadsund, Arden og Kirketoften. Med et samlet volumen på mellem 130 og 150 elever i det kommende skoleår får de dels flere valgmuligheder, dels større chance for, at de hold, de vælger sig ind på, faktisk bliver oprettet. Geografien spiller ind Til gengæld for de mange muligheder må de indstille sig på, at undervisningen i nogle fag kommer til at foregå i Hadsund, andre i Hobro. Allan Krone erkender, at nogle formentlig vil lade deres valg styre af geografi, men mener ikke, at det er et problem. - Jeg tror, de fleste vægter indholdet højere end geografien og vælger efter det, de har lyst til og har brug for. Men der vil også være nogen, som skeler til, om de skal sidde nogle timer i en bus. Men det faglige er ikke det eneste, der betyder noget. For nogle handler 10. klasse mere om personlig udvikling end om forberedelse til videre uddannelse, mener Allan Krone. Informationsmøde Elo Nielsen, skoleleder på Kirketoften, har i den seneste tid turneret rundt på de skoler, der har overbygningsklasser, for at informere eleverne. Turneen slutter i aften med et informationsmøde på Arden Skole, hvor både elever og forældre får en chance for at blive klogere på mulighederne.