EMNER

Tag børn med i kirke

VREJLEV/HÆSTRUP:Søndag er der arrangeret børnegudstjeneste i kirkerne i Vrejlev og Hæstrup. Klokken 10.00 lægges der ud i Hæstrup Kirke, mens arrangementet starter klokken 11.15 i Vrejlev. Søndagens kirkegængere kommer til at stifte bekendtskab med en anderledes og mere børnevenlig form for gudstjeneste, der tjerner som optakt til den såkaldte mini-konfirmandundervisning.