Lokalpolitik

Tag en åben debat

SALG AF FORSYNINGEN: Til Borgmester Erik Sørensen: Når man vælger at tage så drastisk et skridt som at sætte Frederikshavn Forsyning til salg, må det da være rimeligt at vi som borgere i Kommunen får alle akter samt bedømmelse af samme på bordet, og derfor var det da utrolig givtigt, at Paul Rode Andersen (SF) på byrådsmødet fremkom med de betragtninger, man gør sig fra administrationen af kommunen. Betragtninger byrådet selv bruger til at bedømme og vægte salget på. Er det sådan, at vi som borgere ikke må kunne følge med i, hvilke overvejelser, der bliver handlet på i byrådet - kan man jo lukke byrådsmøderne, og vi som vil følge med kan jo så tænke over det. Gentagne gange handler byrådet med oplæg og bedømmelse fra administrationen af kommunen samt dennes direktør samt indstillinger fra samme. Jeg har svært ved at se forskellen på andre sammenhænge og den, man beskylder SF for at anvende på sidste byrådsmøde. Borgmester, pas på ikke at holde kortene for tæt til kroppen og den offentlige debat, dette vil kun vække mistænkelighed og utryghed - og vil ikke gavne den offentlige debat - tvært om. Vi så det ved debatten om højhuset, og vi så det i forbindelse med lejen af etager i Kattegat Siloen ... jo tak - det er set før! Avisen gør det til noget ¿mærkværdigt¿ at SF bliver sat i skammekrogen - det har de været i mange sammenhænge og kender derfor vejen - så der er intet nyt i det! SF står i byrådet for mig som garant for den åbenhed, man desværre ikke ser hos Socialdemokraterne og de upolitiske - at følge SF og være åben overfor offentligheden, var måske ikke det dårligste eksempel. Observationer viser jo - med al tydelighed - at er man ikke inde i ¿varmen¿ er man ude i ¿kulden¿ i byrådet, og dette gælder ikke kun SF, men også Venstre, hvis vi ikke går så langt tilbage. Så man kan vel roligt konkludere, at der ikke er langt fra ¿ilden til asken¿ eller omvendt.