EMNER

Tag fat om årsagen, Peer Thisted (S)

BUREAUKRATI:"S-profil raser over øget bureaukrati" kunne man læse i NORDJYSKE Stiftstidende forleden. Hvorfor tager Peer Thisted (S) ikke fat på årsagen til, at det er nødvendigt at indføre dette bureaukrati? Er det fordi, det mere er institutionslederen, der reagerer på de nye regler? De nye regler er indført efter, at Rigsrevisionen har konstateret, at administrationen af tilskudsjob har været for lemfældig, og er indført for at fjerne misbrug. Af Rigsrevisionens rapport kan man se: - At Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at AF ikke i tilstrækkelig grad sikrer dokumentation for, at såvel de ledige, der ansættes med løntilskud, som de virksomheder, der modtager løntilskud, opfylder betingelserne for tilskud. - At AF i et antal tilfælde har godkendt private ansættelser med tilskud og dermed bevilget tilskud på trods af, at virksomhedernes oplysninger har vist, at lovens tilskudsbetingelser om merbeskæftigelse ikke var opfyldt. Det er blandt andet høring af medarbejderne, der manglede. - At i de gennemgående, offentlige tilskudssager er der ikke dokumentation for, at AF har vurderet, om der er et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af støttede ansættelser. Det vil med andre ord sige, at der sker misbrug af ordningerne om støttet beskæftigelse. Peer Thisted anfører en enkelt "solstrålehistorie" om en ansat i IT-afdelingen, som ender i et ordinært job. Hvor mange andre eksempler på, at ansatte med tilskud holder andre væk fra at blive ansat på ordinære vilkår, findes der så ikke? Man hører ofte, at kommunale institutioner ikke ville kunne få "enderne" til at nå sammen, hvis ikke der var ekstraordinært ansatte med tilskud. Hvis det, der nu skal udføres med fire blanketter i stedet for én får virksomhederne til at fravælge deres sociale ansvar, så er det ikke en særlig social indstilling, der er. En hel eller delvis gratis arbejdskraft i flere måneder kan vel godt opveje udfyldelse af et par blanketter, der samtidig sikrer, at den ledige ikke skal arbejde med tilskud i stedet for at blive ansat på almindelige vilkår?