Tag fiskeri alvorligt

I forbindelse med fødevareminister Mariann Fischer Boels besøg i Hirtshals fik en særligt udvalgt skare lov til at forhandle med fiskeriministeren, og hvis man skal tyde det, der efterfølgende kom ud til pressen var, at der måske ville komme en udskydelse af næste termin. Det Radikale Venstre i Nordjyllands Amt havde i foråret et fiskeripolitisk møde med kystfiskerne på Vestkysten, og partiets ordfører, Martin Lidegaard, havde adgang til samtlige drøftelser, og sådan burde det også have været i Hirtshals. Her drøftede vi også de forslag, som i dag lyder fra Hirtshals: Faste havdage (Færøa-ordning) efter eget valg og ilandtagning af det, der fiskes frem for udsmidning af fin spisefisk til ingen verdens nytte, og som fiskerne senere kommer til og mangle. Låneomlægning af de alt for højtforrentede lån i stedet for tankeløs og kortsigtet ophugningsstøtte, hvor dygtige fiskere og tilknyttede medarbejdere på følgevirksomheder i land, sendes ud i arbejdsløshed. Det kan vist ikke undgås, at stadig flere gør sig den overvejelse om dem, vi sender ned til EU, hvor der fiskernes fremtid afgøres i tilstrækkelig grad kan forhandle, sig frem til løsninger, som danske fiskere kan leve med og af? Og har vi en miljøminister, der sikrer, at der ikke ledes stoffer ud i vore vandløb, fjorde og havområder, som ikke forringer fiskenes muligheder for og formere sig, til senere glæde for os alle? Regeringen tager tilsyneladende ikke fiskeriets problemer alvorligt, og det er ikke bare et problem for regeringen, men også store dele af befolkningen i tyndt befolkede og økonomisk svage områder område. Derfor bør regeringschef og Anders Fogh ind i sagen. Vagn Kvist folketingskandidat (R) i Sæby-kredsen, medieansvarlig for Det Radikale Venstre i Nordjylland, Stadionvej 18, Pandrup, vagnkvist@mail.dk