Tag hensyn til syg mand

Det er dejligt at sparke. Især på én der allerede ligger ned. Jeg er ikke en af Glistrups tilhængere i de meget rabiate holdninger, han har og giver udtryk for om sin muhamedanerlov m.m., men jeg ved, at personen Glistrup har været så mere end rigeligt igennem, at retssystemet ikke nu burde have lov til at gøre det helt af med ham ved igen at frihedsberøve den nu af sygdom tydeligt mærkede og svækkede snart 77-årige stifter af Fremskridtspartiet! Han er dog et medmenneske også i dag, selv om han har været systemets fjende nr. 1. Mennesker, der på Glistrups facon fremturer offentligt, skaber både venner og fjender, og Glistrup har sikkert mange fjender! Man skal ikke have lov til at udtale hvad som helst offentligt, men som ansvarligt retssystem bør man have så megen ansvarlighed, at man ikke sender syge, svage og stækkede mennesker bag tremmer og dermed påtager sig yderligere tungt ansvar for deres velbefindende og overlevelse. Tina Vesselbo amtsformand for Fremskridtspartiet i Århus Amt, social- og sundhedshjælper, Kildeparken 19, Skanderborg, tina.v@mobilixnet.dk