Videregående uddannelser

Tag ikke afstand

Det er svært at forstå, hvorfor nogle nordjyske politikere kan tage afstand fra etablering af en hel lægeuddannelse ved Aalborg Universitet.

Hvis man ser det som sin politiske mission at arbejde for landsdelens bedste, er der mange tungtvejende grunde, som taler for en sådan uddannelse. Vi skal sikre vores højere uddannelsesinstitutioner i landsdelen de bedst mulige udviklingsbetingelser, for der er en tæt sammenhæng mellem en landsdels uddannelses–, beskæftigelses- og indkomstniveau, og enhver styrkelse af Aalborg Universitet styrker hele landsdelen. En hel lægeuddannelse vil blive en søgt og attraktiv uddannelse. Hertil kommer den meget væsentlige erhvervspolitiske virkning, som det tætte samarbejde med Aalborg Universitet også på hele det medicinske område vil kunne få. Modstanderne frygter et brud i samarbejdet med Aarhus Universitet, hvis Aalborg får sit eget. Så vil speciallægerne flygte fra Aalborg Universitetshospital til Århus, og Region Midtjylland vil stoppe med at sende patienter hertil, så visse af vore specialafdelinger vil blive udsultet. Hertil må man sige, at enhver overgang er svær, og trusler er der nok af, men selvfølgelig vil Aalborg Universitetshospital kunne tiltrække speciallæger, også hvis det er koblet op på Aalborg Universitet. Det er også temmelig usandsynligt, at Region Nordjylland i den betrængte tid for regionerne skulle foretrække at udbygge sin egen kapacitet inden for visse specialer frem for at udnytte bestående kapacitet i en naboregion. Striden om lægeuddannelsen ved Aalborg Universitet er et tydeligt billede på regionernes og universiteternes strid. Den nordjyske region og det nordjyske universitet er de små, og de små får altid at vide, at de savner kritisk masse, kvalitet og kapacitet til en selvstændig eksistens, og at de derfor skal samarbejde med deres store nabo i stedet for. Der er ikke noget i vejen med at samarbejde, men når en stor og en lille samarbejder, er det ofte den lille, der slår sig på det samarbejde. Vi ser det med andre institutioner for tiden. Nordjysk Musik Konservatorium blev anset for at være for lille til at leve et selvstændigt liv. Derfor fusionerer det 1. januar 2010 med Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Der skal stadig være undervisning i Aalborg, når der er elevantal til det, men flagstangen står i Århus Her træffes beslutningerne, og her sker udviklingen. Man kunne principielt lige så godt have stillet flagstangen i Aalborg. Aalborg Universitet kan sagtens magte en hel lægeuddannelse. Er vore kandidater ikke lige så gode som de andres? Landet kan sagtens bære et uddannelsessted mere for læger. Uddannelsen er ikke forbeholdt nordjyder. Motorvejene er ikke ensrettede! Hvis der ikke aktivt træffes politiske beslutninger om placering af selvstændige institutioner og uddannelser i Nordjylland, vil hele regionen udvikle sig til ”Afdeling Nord,” og det vil være begyndelsen til afviklingen. Er det, hvad vi ønsker - et land, sammensat af overbefolkede storbyer og glemte afkroge?