EMNER

Tag ikke håb fra Moldova

Pia Christmas-Møller og undertegnede deltog som valgobservatører for OSCE under valget i Moldova.

De fleste danskere er beklageligvis ikke klar over, hvor Moldova er placeret geografisk, eller hvilket styre landet har. Valget er det andet parlamentsvalg i 2009, da resultatet af det seneste valg medførte en umulig situation. Kommunisterne vandt dette valg med 60 medlemmer ud af 101. Valget af en præsident kræver imidlertid 61 mandater, hvilket kommunisterne ikke kunne mønstre. Det seneste valg resulterede i alvorlige uroligheder, da især Moldovas unge anklagede regeringen for valgfusk. Jeg frygtede derfor, at der ville være risiko for et valg, som ikke ville leve op til OSCEs krav om et fair og frit valg. De indledende orienteringer fra de forskellige politikere fra Moldova, fra pressens repræsentanter, fra de forskellige NGO"er og fra observatører, der har overvåget forberedelserne gjorde ikke denne frygt mindre. Heldigvis kan jeg orientere om, at resultatet de tolv steder, min belgiske kollega og undertegnede observerede, alle var positive og helt i ånden med de fleste andre landes valg. Åbningen, valgafgivelsen og optællingen af stemmerne blev gennemført professionelt. Et område, der trænger til forbedring er udarbejdelsen af valglisterne, som beklageligvis er mangelfuldt. Det er dog min klare observation, at befolkningen kun i meget lille grad misbrugte disse mangler. Som observatør er det væsentligt at vide, at min rolle alene er en observation af valgets gennemførelse og af forhold, der påvirker valget. Beklageligvis var der observatører fra andre organisationer, der ikke helt forstod dette og derfor indlod sig i politiske drøftelser om, hvem de gerne så, blev valgets vinder og hvorfor. Derfor er det ikke afgørende for mig, hvem der får de fleste mandater og hvem, der vinder valget. Da jeg forlod Moldova tydede resultatet imidlertid på, at kommunisterne ville miste flertallet, da de stod til kun at få 48 mandater. De øvrige partier vil, hvis denne prognose ender med at blive resultatet, få 53 mandater, hvilket er nok til at danne regering, men ikke nok til at vælge en præsident. Jeg har efterfølgende fået bekræftet, at det blev valgets resultat. Jeg håber, at den nye situation med et ikke automatisk flertal vil medføre større vilje til samarbejde i parlamentet og en vilje til udvikling af det flotte land og dets meget venlige befolkning. Ud over de parlamentariske problemer har Moldova problemer med den del af landet, der hedder Transnistrian, som mere eller mindre har løsrevet sig fra Moldova. Moldova havde etableret flere valgsteder til befolkningen fra Transnistrian De fleste af disse var placeret uden for Transnistrian. Vi observerede et af disse valgsteder og kunne konstatere, at en større del af befolkningen fra Transnistrian denne gang havde valgt at stemme. Det vurderer jeg også som et lovende resultat. Moldova har også valgsteder i udlandet, da en beklagelig stor del af landets befolkning lovligt eller ulovligt arbejder uden for Moldova. Det medfører, at det tager længere tid inden resultaterne er 100 % opgjorte. Afslutningsvis kan jeg ikke undlade at nævne, at en meget stor del af befolkningen i dette flotte, men fattige land, ser en tilnærmelse til EU og et medlemskab på sigt som den løsning, der giver dem håb om en gunstig fremtid. Som person håber jeg, at vi i Vesten ikke vil tage dette håb fra befolkningen i Moldova.

Forsiden