Danmark

Tag ikke patent på danskhed

Dannebrog er hele Danmarks nationalsymbol og alle danskeres flag, men her i 2007 synes der at være udbrudt

noget, der ligner en flagkrig mellem De Radikale og Dansk Folkeparti. Lige fra sin start synes Dansk Folkeparti at have taget patent på at være dansk, og benytter tilsyneladende alle danskeres Dannebrog som sit partibanner. Indtil det smagløse er hver eneste af dette partis sammenkomster ikke prydet med, men overdænget med dannebrogsflag. Danmarks overdanske folkeparti ville vinde i danskhed ved at anvende det danske flag på en nok så anstændig måde. Dette misbrug af Danmarks nationalsymbol kan De Radikale selvfølgelig ikke synes om, og alle andre danskere kan ikke være tjent med det. De Radikale vil naturligvis som enhver ærlig dansk sammenslutning gerne anvende Dannebrog, som det normalt hører sig til, og vise sit almindelige danske sindelag uden af den grund at skulle slås i hartkorn med Dansk Folkeparti. Ingen privatperson, forening eller noget politisk parti fremtræder mere dansk ved smagløst at overbrodere deres have eller deres mødelokale med dannebrogsflag.