Tag kampen op

Aalborg 1. februar 2005 05:00
UDDANNELSE: Statsministeren opfordrer (30.1.) Nordjylland til at droppe planerne om en lægeuddannelse på Aalborg Universitet, fordi vi ikke bør tage kampen op med dygtige folk i Ørestaden. I stedet mener Fogh, at vi skal satse på f.eks. turismen. Det er rigtigt, at vi skal satse på turismen – det vil der nemlig være mange arbejdspladser i. En mindre del af de 200 mio. kr., som regeringen har afsat til Nordjylland, skal derfor også bruges til udvikling og markedsføring af turismen i Nordjylland. Men – i Nordjylland vil vi meget mere end at satse på turisme eller erhverv som andre regioner ikke gider at udvikle. Vi vil have del i fremtidens værksområder. Det behøver ikke nødvendigvis at være lægestudiet, men kunne være f.eks. nanoteknologi, bioteknologi eller udviklinger af nye vedvarende energikilder. Her er der masser af faglærte og ufaglærte job at hente – tænk f.eks. på vindmølleindustrien i det vestjyske. Det er muligt, at der også er andre regioner, der satser på disse områder, Fogh. Men det skal ikke forhindre os nordjyder i at tage konkurrencen om de mange nye arbejdspladser op! Udover de ekstra kr. 200 mio. skal vi bare have tilført en større andel af de afsatte forsknings- og uddannelsesressourcer til Aalborg Universitet – og andre videns centre i Nordjylland. Så skal vi nok tage kampen op med de smarte københavnere i Ørestaden.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...