Boligøkonomi

Tag kloakkerne med

Danske boligejere står over for store udgifter til kloakrenovering, fordi Kommunernes Landsforening har planer om at optimere kloakkerne ved at lægge ekstra kloakrør, så regnvand og spildevand ledes hver for sig.

Det vil betyde, at husejere skal tilsluttes den nye separate regnvandskloak, og det kræver store omlægninger af rør på næsten alle ejendomme. Ifølge fagfolk vil det koste op mod 100.000 kroner pr. parcelhus at få omlagt rør, så ejendommens rørsystem er klar til separatkloakering. Det er en stor udgift at pålægge husejerne. Derfor har jeg allerede på vegne af Dansk Folkeparti foreslået, at disse udgifter skulle omfattes den meget populære boligjobordning, som DF indførte sammen med regeringen før valget. Imidlertid har den nye regering besluttet, at de ikke ønsker at viderefører ordningen længere end til 2013, derfor vil vi bede den nye regering om, at disse udgifter også omfattes af den energirenoveringspulje, som regeringen påtænker, at erstatte den i øvrigt overmådeligt populære boligjobordning med. Kommer vi fra Dansk Folkepartis side ikke igennem med disse krav vil konsekvenserne være store. Hvis kommunerne bare sparker en udgift på 100.000 kroner videre til boligejerne i en situation, hvor mange boligejere er pressede på deres økonomi, risikerer man, at nogle boligejere kommer til at gå fra hus og hjem og at andre i endnu større omfang end tidligere står tilbage på et fastfrosset boligmarked med en bolig der ikke kan sælges eller kun kan sælges med et stort tab, og det bliver en katastrofe for den enkelte familie. Vi havde i Dansk Folkeparti helst havde set, at Boligjobordningen var blevet bibeholdt og forbedret samtidig med, at kloakrenovering var blevet tilføjet til listen over opgaver, der kan løses, men når nu regeringen vil ændre den til en energirenoveringspulje, så må den også tage højde for de udfordringer, boligejerne står med. Kommunernes kloakrenovering er jo nødvendiggjort af den øgede regnvandsmængde og ligger dermed også i logisk forlængelse af de tanker, der ligger bag energi-renoveringspuljen, så jeg håber bestemt, at regeringen vil inddrage Dansk Folkepartis forslag i sine overvejelser. Alternativet til at give husejerne en hjælpende hånd her forekommer meget broget.