Tag lige stilling til ligestilling

¿Ta¿ lige stilling¿. Sådan står der på en lille lyserød taskepynt, jeg fra tid til anden anvender. ¿Ta¿ lige stilling¿ er sloganet fra en ligestillingskampagne. Hvordan er det nu lige, det ser ud med ligestillingen?

- Det går da meget godt. - Kampen for ligestilling er da historie. - Det er langt igen, før der er ligestilling i Danmark. Så forskelligt kan svarene være. Personligt er jeg ikke i tvivl: Der er endnu ikke ligestilling i verden og ej heller i lille Danmark. Selvom det i udgangspunktet for mange af os er en selvfølge, at mænd og kvinder er lige og bør have lige muligheder, vilkår og rettigheder, så er der selv i Danmark lang vej, før ordene og intentionerne om ligestilling bliver en realitet. Hvis man blot tager et par at de emner, der har været debatteret den seneste tid såsom rugemødre, prostitution og kvindelige præster i folkekirken, så kniber det i hvert fald med holdningen og ønsket om ligestillingen. Vi lever i et land, hvor det er tilladt at købe et andet menneskes krop i form af prostitution. Endda i et sådan omfang, at der foregår menneskehandel, hvor udenlandske kvinder sælges til bagmænd i Danmark. Hvorfor er det lige, at det er lovligt at købe sig til sex og dermed indirekte støtte menneskehandel? Jeg tror ikke på, at begrebet ¿den lykkelige luder¿ er et særlig udbredt fænomen. I mange tilfælde er det tale om personer, som befinder sig i en ulykkelig situation socialt og menneskeligt. Jeg er ikke tilhænger af at straffe de prostituerede, men jeg synes godt, vi kan overveje, om ikke det burde være muligt at straffe dem, der køber sex ved prostituerede? Vi bor i et land, hvor der ifølge en aktuel dokumentarudsendelse er mange barnløse par, der køber sig til en livmor i udlandet. Jeg har stor forståelse for, at folk gerne vil have børn, og når det ikke er muligt via naturmetoden, så søger man hjælp andre steder. Men jeg må tilstå, at jeg har det svært med, at danske kvinder kan være medvirkende til at udnytte kvinder i andre lande som rugemødre. Jeg vil nødigt være fordømmende, men jeg er glad for, at det ikke er tilladt i Danmark på den måde at købe sig til at bruge andre menneskers krop. Især fordi jeg ikke mener, der kan være tale om et ligeværdigt forhold mellem de to parter. I Danmark har vi også en folkekirke, hvor 17 procent af de kvindelige præster føler sig udsat for kønsdiskrimination fra deres mandlige kolleger, men også fra menighedsrådene, som ansætter præsterne. Naturligvis er folkekirkens præster beskyttet af forkyndelsesfriheden, og de må forkynde frit fra prædikestolen, men de må ikke mobbe andre i forkyndelsesfrihedens navn. Alle ansatte skal uanset køn medvirke til godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, og det gælder på alle arbejdspladser. Heldigvis er folkekirkens biskopper opmærksomme på problemerne og vil nu tage sagen alvorligt. Biskopper giver udtryk for, at de vil sikre 100 pct. ligestilling mellem præsterne. Det er et godt og nødvendigt initiativ, og prøv at tænke engang: det kan være, at folkekirken ender med at blive banebrydende på ligestillingsområdet. Afslutningsvis vil jeg til eftertanke lige nævne, at mænd gennemsnitlig set tjener mere end kvinder, kvinder holder mere barsel end mænd, flest kvinder har forældreretten over børnene, med kommunalreformen er det blevet færre kvindelige chefer, flest folkevalgte er mænd, og hvordan ser det mon ud med ligestillingen i de små hjem i forhold til madlavning, indkøb og rengøring? Jeg ved det ikke, men det er vigtigt, at fokus og debatten om ligestilling fortsættes, så længe der ikke i realiteten tilnærmelsesvis er ligestilling i denne verden. Jeg mener, at der stadig er meget at kæmpe for både for mænd og kvinder, Kampen for ligestillingen handler jo ikke kun om kvinder. Ligestillingen handler også om, at du tager stilling. Så ta¿ lige stilling! [ Inge Kjær Andersen er uddannet cand. scient. adm. fra Aalborg Universitet og arbejder som planlægger i den offentlige sektor. Medlem af Socialdemokraternes øverste organisatorisk led: Partistyrelsen og er formand for hhv. Socialdemokratiets Kulturudvalg og Kirkepolitiske Netværk. Er medlem af menighedsrådet ved Hans Egedes Kirke. Fritiden bruges desuden på cafebesøg, teateroplevelser, biografture og gymnastik. Den musikalske favorit er Poul Krebs og bogreolen er fyldt med krimier og biografier.