Uddannelse

Tag medansvar for unge

unges problemer vokser

NØRRESUNDBY:Unge får stadig større og flere problemer. Det vurderer man i Løvvang Samråd, der af samme grund har nedsat et børn- og ungeudvalg for at give lokale kræfter mulighed for i fællesskab at hjælpe de unge. Helt op til fjerde klasse bar forældrene afkommets tasker helt ind i klasselokalet. Nu er de små blevet teenagere, mor og far har sluppet taget og kastet sig over gamle fritidsinteresser. Tilbage står deres børn i en uoverskuelig verden med alt for mange svære valg. Sådan ser virkeligheden ud for mange unge, hvis man spørger formanden for Løvvang Samråd, Elisabeth Brun. Som leder af Aalborg Ungdomsskoles Nørresundbyafdeling gennem mange år har hun haft fingeren på ungdommens puls, og det er hendes indtryk, at en bred gruppe af unge i stadig højere grad kommer ud, hvor de ikke kan bunde. De drikker mere, lader sig lettere lokke til at tage stoffer og kan finde på at snitte i sig selv for at lave hjemmelavede tatoveringer. Uhyggelig påvirkning - Mediernes påvirkning er uhyggeligt stor. Tendensen er, at man skal iscenesætte sig selv mere og mere, eksponere sig selv. Som for eksempel i "Robinson Ekspeditionen" eller "Stjerne for en aften". Det får nogen unge til at gå længere, end de egentlig har lyst til, for at være med, hvor det sner. For eksempel gå i uhensigtsmæssigt tøj eller drikke mere, fortæller hun. Derfor har samrådet nedsat et børne- og ungeudvalg bestående af repræsentanter for blandt andet de lokale spejdere, fritidsinstitutionerne, Aalborg Ungdomsskole og kirken. - Vi vil stå sammen i området og lave bredt, forebyggende arbejde. Og vil vil have flere til at tage et medansvar. Hvis folk ser en gruppe unge samles i skoletiden hos bageren hver dag, så sig det til skolen eller andre institutioner i stedet for bare at skælde ud, opfordrer Elisabeth Brun. Hun understreger, at de unge i området ikke har større problemer end andre. Rådvilde unge - Men det er ikke nemt at være ung i dag. De unge synes selv, at de skal være voksne så tidligt, men de har ikke erfaring til at træffe en række valg. Derfor er mange unge rådvilde, og kan ikke finde ud at en acceptabel adfærd. Ungdomsskolelederen kan berette om en stigende tendens til, at unge melder sig til ungdomsskolens fag for så at melde fra i sidste øjeblik - eller bare ikke dukke op. Stort pres - De tør ikke bestemme sig før de toneangivende. Og de oplever deres mange valgmuligheder som et stort pres. Fra spørgsmål om, hvor de skal gå til fest og hvad de skal lave i fritiden, til valg af uddannelse og fremtid. Børn- og ungeudvalget skal også være med til at komme mytedannelse om unge til livs. - Det gør vi for eksempel ved at lade Søren Lynge holde foredrag om unges problemer i aften. På den måde gør vi tingene mere synlige. Foredraget med Søren Lynge er børn- og ungeudvalgets første arrangement. Det foregår som sagt i aften klokken 19 i Løvvangskolens kantine, hvor Søren Lynge vil give gode råd til unge, forældre og andre interesserede voksne om unges valg af værdier, venner, uddannelse, druk, spiseforstyrrelse, selvværd med mere.