Tag nu og lyt

Der har været sagt og reageret meget i NOx-afgift-sagen - samråd, Folketinget, breve, spørgsmål til den ene og den anden minister - og har det hjulpet?

Hører de efter? Hvis de gør, forstår de så, hvad vi siger og mener? Tilsyneladende ikke. Der er forslag på vej igennem Folketinget, hvor NOx-afgiften indføres - ganske vist først om et halvt år, men som det er sagt og skrevet, hjælper det ikke på de følger, lovforslaget vil få for rigtig mange arbejdspladser og virksomheder - det er ikke kloge løsninger. Hvad er det tegn på? En regering i arbejdstøjet? Muligvis - men en regering, der ikke kender meget til virkeligheden, og hvordan tingene hænger sammen ude i samfundet - herude hos os "almindelige" mennesker. Det lader heller ikke til, at de vil lytte og prøve at sætte sig ind i tingene og forstå alvoren af det, der bliver sagt fra rigtig mange sider. Ligesom vi selvfølgelig har respekt for det, skatteministeren og den nye regering siger om bæredygtighed, nedsættelse af forurening, CO2, og at folk skal leve længere, må skatteministeren også prøve at respektere den viden og erfaring, der bliver ham forelagt, når det handler om en virksomhed som Aalborg Portland, hvor der i alle årene er blevet arbejdet for at mindske forureningen, hvor det er en virksomhed, der er meget miljøbevidst. Ligesom jeg tror, mange af de andre virksomheder rundt om i landet arbejder med at mindske forureningen og tage hensyn til miljøet. Helt skidt er det da også, når det bliver fortalt til ministeren og udvalget, at der ikke er muligheder lige nu for at mindske NOx-udslippet - værktøjet findes ikke. Det kunne være på sin plads, at der så bliver sat et udviklingsarbejde i gang, hvor Aalborg Portland og de andre firmaer, der udleder NOx, sammen med folk fra universitetsverdenen kunne finde løsninger, der ville gavne hele Danmark. Det kunne skatteministeren igangsætte, så der kunne findes løsninger. Det, vi risikerer nu, er udflytning af arbejdspladser - igen, igen - folk i industrien, der mister deres gode arbejdspladser, cementen stiger - cement, som jo også skaber arbejdspladser, idet det bruges inden for byggebranchen, der også er hårdt ramt af arbejdsløshed. Det er simpelthen en ond spiral. Med anerkendelse og respekt for, at vi skal passe godt på vores miljø, med anerkendelse og respekt for det store arbejde, der allerede gøres på en virksomhed som Aalborg Portland, mener jeg, løsningen bør være udskydelse af lovforslaget. Igangsætning af et forskningsprojekt/udviklingsprojekt sammen med de implicerede parter for at finde rentable løsninger på, hvordan vi mindsker røg, støj og møg og samtidig bevarer industrivirksomheder her i landet. Det kan lade sig gøre, hvis viljen er til stede. Og fra LO-fagbevægelsen i Aalborg er viljen til stede. Hvad med dig, herr minister, og din regering?