Søvn

Tag ørepropperne ud

STADIONMUSIK:Den får ikke for lidt når socialdemokraternes byrådskandidat Danni Andersen i Nordjyske den 27. september føler sig kaldet til at give udtryk for sin positive holdning til koncerter på Aalborg Stadion. Beboerne omkring stadion og vestbyens samråd befinder sig i en "lokalromantisk trancesøvn". Og så kan socialdemokraten (!) Danni Andersen ikke længere holde til "det evindelige brok over alt og alle", han mener kendetegner det store og aktive beboerarbejde, der foregår i vestbyen.. Jeg tror de fleste borgere ikke bare i vestbyen, men i hele Aalborg finder det positivt, at det lykkedes "brokrøvene" i vest at bevare Fjordmarken som en grøn oase til glæde for hele Aalborg. Jeg tror faktisk kun det var socialdemokratiske eller borgerlige byrådsmedlemmer på det tidspunkt, der syntes det var en god ide, at inddrage store dele af Fjordmarken for at lave parkeringsplads. Men det er måske også en idé Danni Andersen vil få socialdemokratiet til arbejde for, hvis han bliver valgt? Modstanden mod at ødelægge et dejligt kolonihave område, pløje Firmasport, Aalborg Frejas anlæg, Aalborg Rideskole og skurbyen ned, og føre en firesporet motorvej tværs gennem et beboelseskvarter og et byens bedste rekreative områder, er vel heller ikke noget der alene kan henføres til "brokrøvene" i vest. Jeg erindrer da både en masse borgere og op til flere socialdemokratiske byrådsmedlemmer fra hele kommunen, der også er imod. Og hvis jeg husker ret var beboerne i vest ikke "imod renoveringen af stadion" som Danni Andersen skriver. Stridspunktet var udvidelsen af stadion med de der af følgende konsekvenser for de nærmeste beboere, i form af forringede boliger og yderligere trafikkaos på kampdage. Om det er i forventningen om snarlige koncerter på stadion, at Danni Andersen allerede har iført sig ørepropper skal jeg lade være usagt. Kun konstatere at han i hvert fald ikke har hørt efter i timen. Yderlige illustreret ved at vestbyens samråd faktisk har udtalt sig positivt i forhold til at indgå i en dialog om mulighederne for at afholde koncerter på stadion. Måske Danni Andersen kunne oplyse os om han i den forbindelse vil støtte SFs rådmand Henrik Thomsens idé om, at koncerter på stadion kræver en ny lokalplan, sådan at der via høringsfasen kan etableres en dialog med beboerne i vest om muligheder og betingelser for koncerter på stadion. Eller vil Danni Andersen som andre socialdemokrater før ham luske udenom dialogen med beboerne, og høvisk henholde sig til at koncertforbuddet ikke står i selve lokalplanen, men "kun" i tillægget? Den positive udvikling af Aalborg som Danni Andersen efterlyser vestbyen deltager i, kræver at de der er valgt eller gerne vil vælges, er i stand til på en ordentlig måde at diskutere med borgerne. Det er bare ikke godt nok - som Danni Andersen gør - at træde i den tidligere socialdemokratiske gruppeformand og teknisk rådmand Ib Rasmussens fodspor, og negativt skære en hel bydel over en kam. Positiv udvikling kræver god dialog - god dialog kræver saglighed. Så Danni Andersen - tag ørepropperne ud og stik fingeren i jorden - alt andet vil være som at tisse i bukserne for at holde sig varm.