Voksenundervisning

Tag på højskole

Det er en kedelig tendens, at unge i dag skal skynde sig hurtigst muligt igennem uddannelsessystemet.

Med afskaffelsen af kvote 2-systemet giver det ikke længere point at tage på højskole. Derudover har regeringen indført diverse tiltag for at få de unge til hurtigere at gå i gang med en uddannelse, for eksempel ved at forhøje gennemsnittet for dem, der dropper sabbatåret. Det betyder, at en utrolig vigtig kulturel institution, Den danske Folkehøjskole, er ved at forsvinde. I en tid, hvor der er fokus på den danske kulturarv, finder vi det besynderligt, at højskolerne på denne måde bliver frosset ud. Ud fra egne erfaringer på Ryslinge Højskole ved vi, at et højskoleophold giver nogle vigtige personlige kompetencer såsom myndighed til at vælge studieretning ¿ og vælge rigtigt. Socialt netværk, når man flytter til en ny by. Modenhed. Åbenhed og overskud ¿ for blot at nævne nogen. Samtidig har højskolerne en vigtig samfundsmæssig funktion, fordi de genererer selvstændige unge mennesker ¿ hvilket jo netop er noget af det, vi er bedst til i Danmark. Højskolerne er dermed også et overset instrument til at fordre positiv integration, hvor entusiasme og samvær frem for tvang og løftede pegefingre er redskaberne. Vi håber ikke, at man i fremtiden kun kan opleve højskoleånden gennem historiebøgerne. Gør dig selv en tjeneste, ung som gammel: Tag på højskole.