Lokalpolitik

Tag protesterne med til delegeretmøde,Henning G.

SERVICE:Torsdag d. 15 marts indledes KL’s delegeretmøde i Aalborg. Dette er det første møde efter Strukturreformen og de massive protester rundt om i landet i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes budgetter. Også i Aalborg har vi mærket konsekvenserne af kommunesammenlægningerne og skatte- og udgiftsstoppet. Der har været store protester og demonstrationer, forældreblokader og faglige møder. Alle disse aktiviteter viste, at borgerne prioriterer offentlig service over skattestoppet. Derfor må Aalborg Kommune og borgmester Henning G. også tage protesterne med til KL. Det må gøres klart, at borgerne vil have en ordentlig offentlig service, og at skatte- og udgiftsstoppet sætter kommunerne i en sådan situation, at denne ikke kan leveres. Og det må også gøres klart, at regeringens snak om ”kvalitetsreform” kun er tom luft, såfremt denne ikke følges af nyansættelser og et generelt lønløft i den offentlige sektor. Dette kræver, at man afsætter de nødvendige økonomiske midler. Et minimumskrav må være, at væksten i den offentlige sektor skal følge væksten i den private. Ellers må vi ud og protestere igen.