Tag selv ansvar

Det er længe siden, jeg på et overordnet plan har været mere enig med de to unge Venstre-løver, vor mand i Hjørring, Karsten Lauritzen, og vor mand i Sorø, Torsten Schack Pedersen. De har haft godt af at komme i opposition, knap tre måneder skulle der gå før de fik deres klarsyn igen.

Nu er det værste der er sket for dem, at vi har gennemført deres egen finanslov stort set, bortset fra at det underskud de havde efterladt sig var langt større end de havde fortalt vælgerne. Og selv nu har de ingen forslag til, hvordan vi kan komme ud af den krise, som startede i 2008, hvor der blev givet ufinansierede skattelettelser til de meste velstående i dette land, i stedet for at aflyse disse skattelettelser, gik i igang med indgreb i de supplerende dagpenge, genopretningspakken, halveringen af dagpengeperioden fordobling af genoptjeningsretten samt en rundbarbering af efterlønnen. Selvom I havde lovet, at det ville I ikke gøre, ved valget i 2007 lovede i både mere velfærd og skattelettelser, især det sidst har været med til at svække husholdningsbudgettet. Og når vi er ved det, så er jeg selvfølgelig meget bekymret for de herres begyndende demens, fortæl dog at det var jer der indførte NOx-afgiften, fedtafgiften, ligesom i har centraliseret en lang række job ved Arbejdsformidlingen, Fødevarekontrollen og Statsforvaltningen. Listen er ikke utømmende. Så hvis I mener, at jeg og mine gode kollegaer er skyld i færre nordjyske job, må I jo også tage ansvar for, hvad der skete i de 10 år med borgerlig styre. Efter denne svada kan det måske undre NORDJYSKEs læsere, at jeg trods alt synes, at det er godt og tiltrængt med, at vi får kortene lagt på bordet, så vil jeg gerne sætte mig sammen de herrer, Arbejdsmarkedets parter og gerne NORDJYSKE for at drøfte, hvordan vi kan rette op på samfundsøkonomien, for som det går nu, bliver det næste generation, der skal betale regningen. Jeg synes, at det er forkert at smide regningen i børneværelset. Vi hæver forskellige skatter og afgifter med fem mia. kr. og laver en kickstart af økonomien. Jeg tror ikke på, at vi kan spare os ud af det. Så kom nu i arbejdstøjet, Karsten og Torsten, så skal jeg nok få Orla Hav og Rasmus Prehn til at komme. Har i ikke noget, så skal jeg nok finde noget, vi har jo desværre mistet næsten 200.000 jobs under finanskrisen, så der er nok af brugt arbejdstøj. Jeg er meget enig i, at vi skal passe på med at indføre nye afgifter på konkurrenceudsatte erhverv som Fort NOx (Aalborg Portland) ja, de har god værkstedshumor derude trods alt. Der er desværre mange andre dele af landet, der også bliver ramt, gartnerierne i hele landet og især på Fyn, hvor mere end halvdelen findes og med dem mange andre virksomheder ud over landet. Men jeres regning skal jo fejes op, så vi ser frem til at høre, hvem der skal betale regningen i stedet for. Så kan vi også finde ud af hvad vi skal leve af i fremtiden? Hvis vi nordjyder kan blive enige på kryds og tværs, så er der jo gode udsigter for, at det kan smitte til resten af landet for "Vi vil bevare så mange arbejdspladser i Nordjylland som muligt. Det er der ikke en eneste der skal være i tvivl om". Med disse ord vil jeg ønske både med- og modspillere et rigtigt godt nytår, med tak til NORDJYSKE for at give plads til denne vigtige debat.