Skolelukninger

- Tag selv ansvaret for skolelukninger

Politikere skal ikke give os ansvar for at lukke skoler

HJØRRING:Skolebestyrelserne på otte skoler har i fællesskab skrevet et brev, som retter en massiv kritik imod børne- og undervisningsudvalgets oplæg til en ny skolestruktur. Oplægget indeholder blandt andet det, at flere skoler skal slås sammen i såkaldte skolecentre med fælles ledelse, og at 7. klasse som udgangspunkt skal høre sammen med 8. og 9. klasse. Et oplæg, som børne- og undervisningsudvalget skal drøfte på mandag. De otte skolebestyrelser peger på, at konstruktionen med at slå flere skoler sammen i skolecentre i realiteten vil betyde, at politikerne sender aben videre og lader det være op til skolerne at lukke sig selv. - Vi anser det for at være et resultat af, at politikerne ikke ønsker at beslutte sig nu. Det bliver i stedet en langstrakt proces, hvor vi formentlig kommer til at opleve en pinefuld lukning af skoler, fordi økonomien i centrene ikke kan nå sammen. I en sådan proces bliver lærere, bestyrelse og ikke mindst elever gidsler, skriver de otte skolebestyrelser. Det er skolerne i Lørslev, Tornby-Vidstrup, Horne-Asdal, Skallerup, Rakkeby, Hundelev, Vrensted samt Lundergårdskolen, der har skrevet under på brevet. Bekymringen går også på, at når for eksempel en stor skole slås sammen med en eller to små skoler, så vil der komme til at sidde flest folk i bestyrelsen fra den store skole - og dermed kan det blive svært for de små. Det kan blive nogle meget svære bestyrelsesbeslutninger, man kommer til at sidde med. - Ved fremtidige besparelser og faldende børnetal ønsker vi ikke en situation, hvor flytning af faser eller i givet fald skolelukninger skal være en skolecenterbestyrelses afgørelse. Dette må påhvile politikerne, skriver de. De otte bestyrelser har desuden også andre kritikpunkter til oplægget. De tror ikke på de forventede besparelser ved sammenlægning, de peger på at samarbejdet kan blive konfliktfyldt, at valget af skolepartner kan blive tilfældigt, og at det kommende bestyrelsesarbejde vil blive svært, når det skal favne flere skoler, SFO¿er og måske børnehaver.