Tag skal ændres

SKAGEN:Taget på en nyopført staldbygning ved indkørslen til Skagen skal ændres. Det har et flertal på tre medlemmer af udvalget for teknik og miljø afgjort. Stalden er opført uden landzonetilladelse. For at få den skal taget ændres så der kun er tag over selve staldbygnignen. Taget over to udhæng skal fjernes. Staldbygningen svarer i størrelse til en gammel bygning, og de to udhæng svarer i længde nogenlunde til to udskud, der var på den tidligere staldbygning. Selv om der er bygget oven på den gamle sokkel, er der efter reglerne i dag tale om en ny bygning. Det er taget, der afgør om der er tale om en renovering eller om en ny bygning. Hvis hele taget fornyes er der i dag tale om nybyggeri, oplyser udvalgsformand Inger Støtt (V).

Forsiden