Skolelukninger

- Tag skolenotat af bordet

Skolebestyrelsen i Ullits ser mange svage punkter i skoleforslaget

FARSØ:Notatet, der kridter den nye skolestruktur i Farsø Kommune op, har nu afsluttet sin debattur rundt på kommunens fem skoler. Og der har bestemt ikke været tale om nogen jubeltur. Overalt er notat blevet mødt med modstand og bange anelser, og i sidste uge afsluttede det omrejsende notat sin debatrejse på Ullits Skole, hvor skolebestyrelsen nu vælger at svarer igen via et åbent brev til politikere og borgere: "Efter at vi som skolebestyrelse på Ullits Skole nu har deltaget i de møder, der har været arrangeret i forbindelse med den nye skolestruktur, tillader vi os ad denne vej at henvende os til dig, fordi vi i Skolebestyrelsen stadig er meget betænkelige ved det oplæg (Notat om ny skolestruktur i Farsø Kommune), som arbejdsgruppen har udfærdiget. Økonomi: Som vi ser det, hænger økonomien ikke sammen, og vi vil derfor opfordre dig til at kulegrave tallene omkring den nye skolestruktur, inden du tager endelig stilling. Det kom frem på møderne, at tal-materialet er meget mangelfuldt. Såvidt vi kunne forstå på kulturudvalget, er det kun besparelserne, der er regnet på, og der er mange direkte følgeudgifter, som ikke er taget med. For eksempel: 1. Udgifter til transport af 7. klasser. 2. Udgifter til nye klasseværelser til overbygningen i Farsø. 3. Udgifter til rengøring og opvarmning af de nye klasseværelser i Farsø. 4. Udgifter til undervisnings-materiale/IT til de nye klasser i Farsø. 5. Udgifter til lønforhøjelse til vice-skoleinspektør, som ophøjes til afdelings-leder. 6. Øgede udgifter til de selvstyrende lærer-teams (i notatet er kun medregnet 62 lærere). 7. Vikarlønninger til lærere, som er i praktik på andre skoler med selvstyrende teams. 8. Det bliver dyrere pr. elev at drive de små afdelinger, hvis 7. klasse bliver flyttet til Farsø. 9. Udgifter til ventepenge til nuværende ledere, der evt. ikke ønsker at søge de nye leder-stillinger. Ledelse: Overordnet finder vi det problematisk, at man bryder ind i fire velfungerende mindre skoler blandt andet på baggrund af, at der på Farsø Skole er to ubesatte leder-stillinger og seks ubesatte lærer-stillinger. Derudover mener vi, at de nye overordnede ledere i Farsø reelt vil blive usynlige på de små afdelinger. Det blev også indrømmet på møderne, at der reelt ikke kan flyttes arbejde væk fra afdelingerne. Afdelings-lederne vil derfor reelt skulle varetage alle de opgaver, som i dag hører under skoleinspektørerne. Derudover bliver afdelings-lederne pålagt flere undervisnings-timer, og skal desuden påregne væsentligt flere møder med de overordnede ledere. Derfor frygter vi, at det kan blive et uoverkommeligt og uattraktivt job at blive afdelings-leder. Forældreindflydelse: Hvis de fem skoler i Farsø Kommune bliver lagt sammen til én, mister forældrene indflydelse, idet de nuværende fem skolebetyrelser med i alt 35 valgte forældre, bliver reduceret til én fælles skolebestyrelse med kun syv valgte forældre. I øvrigt uden garanti for, at hvert distrikt bliver repræsenteret. Der er i notatet lagt op til, at hver afdeling skal have et skoleråd, men udvalget indrømmer, at rådene reelt ingen kompetence får. De bløde værdier: I de små landsbyer er vi i høj grad afhængige af aktivitet, og den aktivitet har vi i form af en velfungerende skole. En velfungerende skole er også et af de vigtige aktiver, når tilflyttere kigger på, hvor de skal bosætte sig. En landsby er i dag en sårbar enhed, hvor det er vigtigt, at alle deltager aktivt. Flytter man for eksempel 7. klasse, flytter man samtidig procentvis mange aktiviteter væk fra landsbyen (mini-hal, spejder, internet-café, købmand, konfirmand-forberedelse). Vi er alvorligt bange for, at en flytning af 7. klasse kan være begyndelsen til en sove-by. Desuden er vi bekymrede for, hvilken status en 6. klasses-skole vil få. Dels når vi skal udfordre den nuværende lærerstab, dels når vi skal tiltrække nye lærere. I værste fald frygter vi skole/afdelings-nedlæggelse. Om ikke før, så efter en evt. kommune-sammenlægning. Et andet spørgsmål, der optager os, er, om skolen i Farsø er gearet til at modtage flere elever, både hvad angår tryghed, fysiske rammer og udfordringer. Som vi ser det, er Farsø Skole ikke en velfungerende skole. Det er også betænkeligt, at antallet af elever i klasserne kan risikere at komme helt op på 26. Det kan heller ikke udelukkes, at det øgede elevtal i klasserne vil smitte af på antallet af elever i special-klasserne. Vi er desuden betænkelige ved, at en by af Farsøs størrelse skal rumme så mange flere elever, og derudover bryder vi os ikke om tanken at skulle sende vores børn "ind til byen" et helt år tidligere end nu. Med dette brev håber vi at have gjort rede for vores mange betænkeligheder ved "Notat om ny skolestruktur i Farsø Kommune". Vores mening er, at notatet bør tages af bordet, eller at du som minimum vil forlange en langt grundigere undersøgelse af især de økonomiske og ledelses-mæssige konsekvenser af en eventuel sammenlægning af de fem skoler i Farsø Kommune." Skolebestyrelsen i Ullits består af Preben Bjerre, Per Justesen, Birgit Lauridsen, Ove Rieks, Dorthe Marie Jensen, Helle Dalsgaard og Anni Gamborg.