EMNER

Tag sky- klapper af

UNDERVISNINGSMINISTER:Undervisningsminister Tina Nedergaard siger (12.2.), at undertegnede manipulerer om offentliggørelse af test i skolerne. Det er imidlertid ministeren, der manipulerer læserne udenom det faktum, at testenes betydning vil øges i det øjeblik, de offentliggøres. "For lavere præsterende elever betyder det, at eleverne bliver demotiveret og måske kan få en helt opgivende holdning til læring. Der kommer simpelthen større niveauforskelle i klassen", advarer professor Sven Erik Nordenbo, direktør i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (27.1.) Formand for Skole og Forældre, Benedikte Ask Skotte siger herom (27.7. DR Indland):" De nationale tests er slet ikke egnet til offentliggørelse. De er ment som et pædagogisk redskab for lærerne, så de med resultaterne i hånden kan tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov". Erfaringerne fra USA og England har vist, at hvis man offentliggør resultaterne, så bliver undervisningen snævret ind til kun at handle om de emner, der er med i testen og så falder fagligheden" Enhedslisten går ikke ind for, at staten skal skjule noget for borgerne - men en offentliggørelse af tests går ud over undervisningen og dermed børnene. I det gamle Østeuropa offentliggjorde man rask væk skolernes resultater - men de tider er da vist forbi, man håbe. Ved at åbne skyklapperne en anelse vil ministeren sikkert give os ret i det håb. Ministeren skulle hellere bruge tiden på at sørge for, at kommunerne får økonomi til, at alle elever får det vejledende timetal og ikke som nu, hvor op imod 30 pct. af eleverne får mindre end minimumstimetallet. God arbejdslyst.